2021. április 22. csütörtök

A honlap a PTE BTK Neveléstudományi Intézet gondozásában működik.
Célja, hogy a pécsi, a regionális, az országos és nemzetközi pedagógusképzési törekvésekről tudósítson.

Támogatónk

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014
Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban

Események

Horizontok és Dialógusok II. Konferencia

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II.
KONFERENCIAFELHÍVÁS

Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet
és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében.

Pécs, 2016. május 4-6.
Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti Campus

A felhívás szövege: [.pdf]
Formai követelmények: [.pdf]
[ Programfüzet ]

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és az “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferenciáját második alkalommal rendezi meg. Az intézethez és a doktori iskolához köthető hagyományos konferenciák programját időben és műfajokban összehangolja, lehetőséget adva a transzdiszciplináris összefüggések artikulációjának erősítésére.

A konferencia vertikális fókuszait a hagyományos konferenciák kontextusai, narratív dimenziói határozzák meg:

 

VII. Iskola a társadalmi térben és időben (május 4.)

A neveléstudományi kutatások intenzív dialógust folytatnak kutatásuk tárgyával: alakítják, formálják a nevelés, oktatás világát, legyen szó jelen idejű jelenségek vizsgálatáról vagy történeti kutatásról. Szakmai hitvallásunk, hogy a nevelés világa a maga mindenkori jelenében sem zárvány, állandó kölcsönhatásban áll a társadalommal, s az oktatásnak folyamatosan reagálnia kell a gyorsan változó társadalmi kihívásokra. Konferenciánk célja az oktatás és társadalom komplex viszonyrendszerének mélyebb megismerése.

A konferencia lehetőséget kíván nyújtani a neveléstudományi kutatásokkal foglalkozó szakembereknek, PhD hallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására, megvitatására. A Doktori Iskola kutatási programjához illeszkedően felsőoktatást és közoktatást érintő vizsgálatok, nevelésszociológiai és romológiai kutatások, interdiszciplináris neveléstudományi kérdések, oktatástörténeti kutatások kerülhetnek bemutatásra a plenáris előadásokat követő szekcióüléseken.

Tervezett szekcióink:

 • Oktatástörténeti kutatások
 • Módszertani kutatások
 • Nevelésszociológiai kutatások
 • Felsőoktatást vizsgáló kutatások

 

IV. Autonómia és Felelősség - Tanulásközpontú pedagógia konferencia,
a pedagógusképzés reformjának folytatása (május 5.)

A konferencia alapvető küldetése, hogy lehetőséget adjon a pécsi, a regionális, s ehhez kapcsolódóan országos, nemzetközi neveléstudományi értékek, felismerések, pedagógiai modellek bemutatására, dialógusuk kialakítására.

A fókuszban a tanulásközpontú pedagógiai és neveléstudományi megközelítések állnak, különös hangsúllyal a pedagógusképzés reformjának folytatásán. Az előző konferenciákon kirajolódó aspektusok – diverzitás, dialógus, participáció, multiperspektivitás, szubszidiaritás, inkluzivitás – adják a keretét a tudományos együttgondolkodásnak. Az évről évre több résztvevőt vonzó konferencia hatására indult el az Autonómia és Felelősség neveléstudományi folyóirat, valamint az azonos elnevezésű tanulmánykötet-sorozat. A folyóirat a konferencia-sorozat révén kirajzolódó aspektusok követését teszi lehetővé a konferenciák alkalmai között, míg a tanulmánykötet-sorozatban válogatások olvashatók részint a konferencia-előadások anyagaiból, másrészt pécsi-regionális, meghívott országos, vagy nemzetközi műhelyek kapcsolódó anyagaiból.

Tervezett szekcióink:

 • Inklúzió a közoktatásban
 • Befogadó egyetem
 • Tanulási utak
 • Dialógus és identitás
 • Képzők képzés
 • Pedagógusképzés újabb aspektusai
 • Kompetencia alapú képzés-fejlesztés

 

V. Romológus Konferencia (május 6.)

A konferencia célcsoportja kettős. Egyrészt a pécsi egyetemen tanult, végzett romológus hallgatókat, szólítja meg, mutassák meg, merre tartanak, meddig jutottak saját szakmai területükön. Másrészt a romológia különböző területein alkotó, publikáló elismert szakembereket várjuk a rendezvényre, hogy az egyes szekciók munkájában kibontakozó párbeszéd lehetőségeit tovább gazdagítsuk. Egy-egy szekción belül – társadalomtudományok, nyelvészet, nevelésszociológia – a tudomány várának különböző szintjein dolgozó kutatók képviseltetik magukat a képzett és tudományosan minősített szakemberektől, PhD hallgatókon át egészen az egyetemi képzésben éppen tevékenyen tanuló diákokig. Ebben az évben a nemzetközi kitekintés, a nemzetközi kapcsolatok megjelenítése egy újabb fontos területe a konferenciának.

A konferenciák közötti kapcsolatot részben a fenti tematikus fókuszok, részben horizontális narratívák képviselik:

1. Kompetencia alapú pedagógusképzés intézményfejlesztési kontextusban

A kompetencia alapú pedagógusképzés modelljei, a tanulásközpontú megközelítések elméleti és gyakorlati területei mindig valamilyen intézményi, intézményfejlesztési kontextusban jelennek meg ezen a horizonton. Vagyis nem egyszerűen egy kompetencia alapú megközelítés, hanem annak szerves részeként annak intézményi kontextusa is a részét képezi ennek a horizontnak.

2. Inkluzivitás-interkulturalitás

Az inkluzív pedagógiai és társadalmi környezet ismérvei, tapasztalatai, eredményei állnak a középpontban, különös hangsúllyal az interkulturalitás, a diverzitás, a dialógus jelentőségére. Elengedhetetlen hangsúlyt képeznek azok a felismerések, útmutatások, amelyeket a romológia nyújthat számunkra ezen a területen.

3. Multiperspektivitás

Az eddigi eredményekre építve, hagyományainkból kiindulva fő törekvésünk az, hogy napjainkban forrás- és problémaközpontú, a tanári kompetenciák fejlesztéséhez hozzájáruló, térben és időben komparatív áttekintéseket nyújtó, a diakrón és szinkrón szempontokat együttesen érvényesítő, a hallgatók aktivitására, kutatásaira építő, a hazai és európai értékek mellett a nem nyugati kultúrákra is figyelmet fordító, új forráscsoportokat fókuszba állító, kutatás-módszertani értelemben is korszerű neveléstörténet és összehasonlító neveléstudomány művelése jelenjen meg a pedagógusképzésben. Jelentkezni lehet akár csak az egyik, akár mindhárom konferenciára!

A három nap - az előző években megszokott módon - továbbra is három külön konferenciának felel meg! Így valaki akár három konferencia hivatalos résztvevője is lehet a három nap alatt!

A konferenciára oktatók, kutatók és hallgatók mellett várjuk a közoktatásban dolgozó pedagógusokat is.

Részvételi formák:

 • előadás nélküli résztvevő
 • szekció előadás (15 perc előadás, 5 vita)
 • szimpózium előadás (50 perc előadás, 25 perc vita)
 • tudományos poszter előadás
 • Pecha-Kucha
 • Science slam

A konferencián való részvétel ingyenes!


Az előadóknak az alábbi címen elérhető jelentkezési lap kitöltésével és absztraktjuk feltöltésével szükséges regisztrálniuk https://goo.gl/ERmpeO. A jelentkezés határideje: 2016. március 15. 20.00 óra


A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címen várjuk: hdkonferencia2016@gmail.com

A konferencia elnöki bizottsága: Prof. Dr. Forray R. Katalin, Dr. habil. Orsós Anna, Dr. Arató Ferenc

A konferencia szervezőbizottsága: Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, Dr. habil. Varga Aranka, Márhoffer Nikolett, Pálmai Dóra, Szekeres Nikoletta, Szücs-Rusznak Karolina, Trendl Fanni, Vezdén Katalin

2016. máj. 4.
Pécs

Kötetbemutató

A Wlislocki Henrik Szakkollégium szeretettel meghívja Önt a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszék és a Wlislocki Henrik Szakkollégium együttműködésével megvalósult projekt kötetbemutatójára, melynek

időpontja: 2016. február 13. 15:00-17:00
helyszíne: OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Program:

Kerekasztal-beszélgetés a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék szakmai vezetésével a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban zajlott projekt forrásaiból megvalósult kiadványokról. A kiadványok tematikusan kerülnek bemutatásra a Szakkollégium hallgatói és a moderátor, Szücs-Rusznak Karolina beszélgetésében. A kerekasztal részvevői mind-mind kötődnek egy vagy több kötethez, így az ő szemükön, tapasztalataikon keresztül ismerhetjük meg a kiadványok tartalmát és jelentőségét. Részvevők: Laboda Lilla, Orsós János, Pápai Boglárka, Petrovics Dalma, Szederkényi Attila, Trendl Fanni. A beszélgetést felkért hozzászólók is színesítik.

A kiadványok a helyszínen megtekinthetők lesznek és lehetőséget biztosítunk a róluk való beszélgetésre informális keretek között.

A program teljesen nyilvános, mindenkit sok szeretettel várunk!

További információ: wlislocki.szakkollegium@gmail.com

Meghívó [.pdf]

2016. feb. 13.
OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Kvalitatív kutatóműhely

A Pécsi Tudományegyetem Kvalitatív kutatóműhelymunka-sorozatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem oktatói és hallgatói számára. A programsorozat a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 projekt keretében a BTK-TTK szakmai együttműködésével valósul meg a K/4-es Munkacsoport szervezésében. A műhelytalálkozók célja a tanári szakdolgozati portfóliók vizsgálata a tanári kompetenciafejlődés szempontjából. Tovább >>>

Az esemény meghírdetése: 2014. október 20. - 2015. május 9.
Az jelentkezés határideje: Folyamatos
Az esemény időpontja: 2014. október 20.

Letölthető dokumentum: [.pdf]

2015. okt. 20.
Pécs
Korábbi események

 

Konferenciák

Itt szeretnénk egy helyen elérhetővé tenni a pécsi neveléstudományi műhely szervezésében megrendezésre kerülő konferenciákat.

 

Horizontok és Dialógusok -- Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében.

Időpont: 2015. május 6-9.

Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti Campus

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és az “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferencia megrendezését határozta el. Az intézethez és a doktori iskolához köthető hagyományos konferenciák programját időben és műfajokban összehangolja, lehetőséget adva a transzdiszciplináris összefüggések artikulációjának erősítésére. Tovább »»»

 

Autonómia és felelősség II. - Tanulásközpontú pedagógia – kompetencia alapú pedagógusképzés. Pécsi Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet,  2014. április 28-29.

 Az Autonómia és felelősség II. konferencia a kompetencia alapú pedagógusképzés továbbfejlesztésének szempontját tette a közös diszkusszió alapjává. Ezért mind a plenáris előadások, mind a szekció előadások, mind a műhelyfoglalkozások egyik szükséges narratív eleme a kompetencia alapú pedagógusképzésre vonatkozó reflexió volt – a konferenciára, szekció-előadásra, műhelyre jelentkezők (kutatók, fejlesztők, oktatók, képzők, pedagógusok, hallgatók) saját tudományos szegmensének szempontjából. Ehhez kapcsolódóan további kérdéseket fogalmaztak meg a konferencia szervezői:

 • Milyen dimenziói, milyen érvényes, vagy érvényesítendő modelljei vannak az elméleti és gyakorlati pedagógusképzésnek?
 • A gyakorlat helyszínéül szolgáló közoktatási és felsőoktatási rendszer intézményei (gyakorló iskolák, partneriskolák, közoktatási intézmények) milyen repertoárt vonultathatnak fel a kompetencia alapú pedagógusképzést segítendő?
 • Az osztatlan képzés szakaszai, illetve a pedagógus karrier további szakaszai, hogyan nyerhetnek megerősítést, szakmai képzést és támogatást, illetve folyamatos minőségfejlesztési lehetőséget a felsőoktatástól?
 • Mit jelent elméletben és gyakorlatban a kompetencia alapú pedagógusképzés? Milyen modellek alkalmazása ígér eredményeket? Milyen kritikai nézőpontok vethetők fel a kompetencia alapú képzés és egyéb megközelítések oldaláról?
 • A PTE BTK Neveléstudományi Intézete, illetve a PTE többi, pedagógusképzésben érintett műhelyei, regionális partnerei milyen repertoárt vonultatnak fel a kompetencia alapú pedagógusképzés támogatására? Tovább »»»

 

Autonómia és felelősség - Tanulásközpontú pedagógusképzés/Autonomy and Responsibility - Learning-centered Teacher Training. Pécsi Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet,  2013. május 8-9.

 • Vannak-e olyan tudományosan is igazolt megközelítések, attitűdök, gyakorlatok, modellek a pedagógiában, amelyek hosszú távon egy minőségi közoktatáshoz és felsőoktatáshoz vezetnek?
 • Vannak-e olyan utak és megközelítések, amelyek középpontjában a hatékony, eredményes és méltányos tanulás áll?
 • A Neveléstudományi Intézet tanárképzéshez kapcsolódó programjaiban milyen megközelítések, gyakorlatok, elméleti alapok körvonalazzák a bölcsészkaron elérhető képzések neveléstudományi, pedagógiai hátterét a minőségi oktatás szempontjából?

A helyi képzési sajátosságok és értékek interaktív módon való bemutatását célzó konferencia és kiállítás ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat. A jelenlegi neveléstudományi diskurzusban a tanulóközpontúság felismerése után, újraértelmezett módon, a tanulásközpontúság áll a középpontban. A tanulás élethosszig tartó folyamat, amelynek során mind a pedagógusok, oktatók, mind a diákok, hallgatók folyamatosan egymástól is tanulnak. A hatékonyság, eredményesség és méltányosság szempontjából nemcsak az a fontos kérdés, hogy minden egyes – a tanulási folyamatban résztvevő – szereplő tanulására hangsúlyt helyezzünk, hanem a tanulásban elérhető minél magasabb szintű autonómia kibontakoztatása is a felelősségeink egyike. A társaikkal együtt-tanuló fiatalok magasabb fokú autonómiára képesek szert tenni mind a tanulás, mind az életvitel szempontjából, így kulcskérdés, hogy a tanárképzésben a tanári-tanulói autonómia kialakítását hogyan segíthetjük elő annak érdekében, hogy tudatos és felelős döntésekre képes, önmagukra és társas-társadalmi viszonyaikra kritikusan reflektálni tudó pedagógusokat képezzünk. A konferencián a személyes és szervezeti autonómia és felelősség kibontakoztatásának és kereteinek kérdését a mindennapi pedagógiai folyamatokban és a pedagógiai rendszerek szintjén egyaránt tárgyaltuk. Tovább »»»

 

Romológia akkor és most – Romológusok második konferenciája. Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék 2013. május 10-11.

„2012 tavaszán tanszékünk hagyományteremtő céllal indította útjára a Romológusok Országos Konferenciája címet viselő rendezvénysorozatot. Az a szándék vezérelt bennünket, hogy összehívjuk az elmúlt években – lassan 15 évről beszélhetünk – nálunk tanult, végzett hallgatóinkat, s megszólítsuk őket; mutassák meg, merre tartanak, meddig jutottak, közülük a nem kis számú tudomány közelében maradt szakember min dolgozik éppen. 2013-ban egy kis változás történt második konferenciánk koncepciójában, a romológia különböző területein alkotó, publikáló elismert szakembereket is meghívtunk, hogy mélyítsük az egyes szekciók munkájában kibontakozó párbeszéd lehetőségeit. Ez a változtatás érezhető volt a rendezvény ideje alatt is, hiszen egy-egy szekción belül – társadalomtudományok, nyelvészet, nevelésszociológia – a tudomány várának különböző szintjein dolgozó kutatók képviseltették magukat a képzett és tudományosan minősített szakemberektől, PhD hallgatókon át egészen az egyetemi képzésben éppen tevékenyen tanuló diákjainkig. Színes, inspiratív, ugyanakkor színvonalukban, megközelítéseikben, mélységeikben, problémafelvetéseikben és problémakezelésükben nagyon változatos előadások adták a konferencia gerincét.”
A konferenciakötet letöltése: .pdf

 

Romológia akkor és most – Romológusok első konferenciája. Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék 2012. május 11-12.

„A PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék keretei között 2012 tavaszán létrehoztuk a Romológiai Kutatóközpontot. A Romológiai Kutatóközpont programjának célja, hogy kezdeményezze a romológia tudományterületével kapcsolatos diskurzusok létrejöttét és keretet biztosítson azok megvitatásához. A különböző vizsgálati irányok (oktatás, társadalomtudományok, nyelvészet) aktuális kérdéseivel, kutatásaival foglalkozó szakemberek bevonásával lehetőséget biztosítunk érdeklődő hallgatóinknak arra, hogy átlássák és megértsék az adott tudományterület és a romológia kapcsolódási pontjait, aktuális teendőit, melyeknek a jövőben maguk is értő szakembereivé válhatnak. A PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Romológiai Kutatóközpont – szem előtt tartva a tudományos-szakmai követelményeket, az aktuális társadalmi kihívásokat és szakmapolitikai kérdéseket – három műhelyt indított a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében. A Nyelvi Műhely a magyarországi cigány nyelvek, a romani és a beás nyelv komplex tárgykörével foglalkozik, melyben, nyelvi, nyelvészeti kérdések a nem kizárólagos nyelv-specifikus kérdések mellett egyaránt felmerülnek. A Társadalmi Tanulmányok Műhely elsődleges feladatának tekinti a romákat, cigányokat és közösségeiket bármilyen módon tematizáló társadalomtudományi, bölcseleti tudások rendszerezését, elemzését, fókuszálását, s ily módon tényleges tudományos diskurzus kezdeményezését és fenntartását. A Nevelésszociológia Műhely nevelésszociológiai, oktatáspolitikai/ oktatásirányítási, módszertani, tantárgyi és a tananyag tartalmára vonatkozó kérdéskörökkel egyaránt kíván foglalkozni. Létezésünk óta több száz hallgató végzett szakunkon, számos óraadó és vendégtanár kollégával dolgoztuk és dolgozunk együtt, ám a hétköznapok forgatagában kevés alkalmunk adódott közösen leülni, és eszmecserét folyatni arról, hogy mi is a romológia, ki a romológus, mi az ő feladata, merre halad a romológia tudománya stb. Ez az alkalom egyben lehetőséget adott – és remélhetőleg a jövőben is ad – hallgatóink utánkövetésére. Mindamellett e találkozó keretében meghirdetett konferencia már első ízben is méltó alkalmat nyújtott arra, hogy az ország különböző részén a társadalmi integrációért dolgozó, valamint a cigányság nyelvi és népismereti oktatásában részt vevő romológus tanítványainkkal, kutatótársainkkal találkozzunk, és megtudjuk, melyek azok a kutatási területek, elvégzendő feladatok, melyek napi tevékenységükben, kutatásaikban preferenciát élveznek.”
A konferenciakötet letöltése: .pdf