2021. április 22. csütörtök

A honlap a PTE BTK Neveléstudományi Intézet gondozásában működik.
Célja, hogy a pécsi, a regionális, az országos és nemzetközi pedagógusképzési törekvésekről tudósítson.

Támogatónk

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014
Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban

Események

Horizontok és Dialógusok II. Konferencia

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II.
KONFERENCIAFELHÍVÁS

Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet
és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében.

Pécs, 2016. május 4-6.
Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti Campus

A felhívás szövege: [.pdf]
Formai követelmények: [.pdf]
[ Programfüzet ]

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és az “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferenciáját második alkalommal rendezi meg. Az intézethez és a doktori iskolához köthető hagyományos konferenciák programját időben és műfajokban összehangolja, lehetőséget adva a transzdiszciplináris összefüggések artikulációjának erősítésére.

A konferencia vertikális fókuszait a hagyományos konferenciák kontextusai, narratív dimenziói határozzák meg:

 

VII. Iskola a társadalmi térben és időben (május 4.)

A neveléstudományi kutatások intenzív dialógust folytatnak kutatásuk tárgyával: alakítják, formálják a nevelés, oktatás világát, legyen szó jelen idejű jelenségek vizsgálatáról vagy történeti kutatásról. Szakmai hitvallásunk, hogy a nevelés világa a maga mindenkori jelenében sem zárvány, állandó kölcsönhatásban áll a társadalommal, s az oktatásnak folyamatosan reagálnia kell a gyorsan változó társadalmi kihívásokra. Konferenciánk célja az oktatás és társadalom komplex viszonyrendszerének mélyebb megismerése.

A konferencia lehetőséget kíván nyújtani a neveléstudományi kutatásokkal foglalkozó szakembereknek, PhD hallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására, megvitatására. A Doktori Iskola kutatási programjához illeszkedően felsőoktatást és közoktatást érintő vizsgálatok, nevelésszociológiai és romológiai kutatások, interdiszciplináris neveléstudományi kérdések, oktatástörténeti kutatások kerülhetnek bemutatásra a plenáris előadásokat követő szekcióüléseken.

Tervezett szekcióink:

 • Oktatástörténeti kutatások
 • Módszertani kutatások
 • Nevelésszociológiai kutatások
 • Felsőoktatást vizsgáló kutatások

 

IV. Autonómia és Felelősség - Tanulásközpontú pedagógia konferencia,
a pedagógusképzés reformjának folytatása (május 5.)

A konferencia alapvető küldetése, hogy lehetőséget adjon a pécsi, a regionális, s ehhez kapcsolódóan országos, nemzetközi neveléstudományi értékek, felismerések, pedagógiai modellek bemutatására, dialógusuk kialakítására.

A fókuszban a tanulásközpontú pedagógiai és neveléstudományi megközelítések állnak, különös hangsúllyal a pedagógusképzés reformjának folytatásán. Az előző konferenciákon kirajolódó aspektusok – diverzitás, dialógus, participáció, multiperspektivitás, szubszidiaritás, inkluzivitás – adják a keretét a tudományos együttgondolkodásnak. Az évről évre több résztvevőt vonzó konferencia hatására indult el az Autonómia és Felelősség neveléstudományi folyóirat, valamint az azonos elnevezésű tanulmánykötet-sorozat. A folyóirat a konferencia-sorozat révén kirajzolódó aspektusok követését teszi lehetővé a konferenciák alkalmai között, míg a tanulmánykötet-sorozatban válogatások olvashatók részint a konferencia-előadások anyagaiból, másrészt pécsi-regionális, meghívott országos, vagy nemzetközi műhelyek kapcsolódó anyagaiból.

Tervezett szekcióink:

 • Inklúzió a közoktatásban
 • Befogadó egyetem
 • Tanulási utak
 • Dialógus és identitás
 • Képzők képzés
 • Pedagógusképzés újabb aspektusai
 • Kompetencia alapú képzés-fejlesztés

 

V. Romológus Konferencia (május 6.)

A konferencia célcsoportja kettős. Egyrészt a pécsi egyetemen tanult, végzett romológus hallgatókat, szólítja meg, mutassák meg, merre tartanak, meddig jutottak saját szakmai területükön. Másrészt a romológia különböző területein alkotó, publikáló elismert szakembereket várjuk a rendezvényre, hogy az egyes szekciók munkájában kibontakozó párbeszéd lehetőségeit tovább gazdagítsuk. Egy-egy szekción belül – társadalomtudományok, nyelvészet, nevelésszociológia – a tudomány várának különböző szintjein dolgozó kutatók képviseltetik magukat a képzett és tudományosan minősített szakemberektől, PhD hallgatókon át egészen az egyetemi képzésben éppen tevékenyen tanuló diákokig. Ebben az évben a nemzetközi kitekintés, a nemzetközi kapcsolatok megjelenítése egy újabb fontos területe a konferenciának.

A konferenciák közötti kapcsolatot részben a fenti tematikus fókuszok, részben horizontális narratívák képviselik:

1. Kompetencia alapú pedagógusképzés intézményfejlesztési kontextusban

A kompetencia alapú pedagógusképzés modelljei, a tanulásközpontú megközelítések elméleti és gyakorlati területei mindig valamilyen intézményi, intézményfejlesztési kontextusban jelennek meg ezen a horizonton. Vagyis nem egyszerűen egy kompetencia alapú megközelítés, hanem annak szerves részeként annak intézményi kontextusa is a részét képezi ennek a horizontnak.

2. Inkluzivitás-interkulturalitás

Az inkluzív pedagógiai és társadalmi környezet ismérvei, tapasztalatai, eredményei állnak a középpontban, különös hangsúllyal az interkulturalitás, a diverzitás, a dialógus jelentőségére. Elengedhetetlen hangsúlyt képeznek azok a felismerések, útmutatások, amelyeket a romológia nyújthat számunkra ezen a területen.

3. Multiperspektivitás

Az eddigi eredményekre építve, hagyományainkból kiindulva fő törekvésünk az, hogy napjainkban forrás- és problémaközpontú, a tanári kompetenciák fejlesztéséhez hozzájáruló, térben és időben komparatív áttekintéseket nyújtó, a diakrón és szinkrón szempontokat együttesen érvényesítő, a hallgatók aktivitására, kutatásaira építő, a hazai és európai értékek mellett a nem nyugati kultúrákra is figyelmet fordító, új forráscsoportokat fókuszba állító, kutatás-módszertani értelemben is korszerű neveléstörténet és összehasonlító neveléstudomány művelése jelenjen meg a pedagógusképzésben. Jelentkezni lehet akár csak az egyik, akár mindhárom konferenciára!

A három nap - az előző években megszokott módon - továbbra is három külön konferenciának felel meg! Így valaki akár három konferencia hivatalos résztvevője is lehet a három nap alatt!

A konferenciára oktatók, kutatók és hallgatók mellett várjuk a közoktatásban dolgozó pedagógusokat is.

Részvételi formák:

 • előadás nélküli résztvevő
 • szekció előadás (15 perc előadás, 5 vita)
 • szimpózium előadás (50 perc előadás, 25 perc vita)
 • tudományos poszter előadás
 • Pecha-Kucha
 • Science slam

A konferencián való részvétel ingyenes!


Az előadóknak az alábbi címen elérhető jelentkezési lap kitöltésével és absztraktjuk feltöltésével szükséges regisztrálniuk https://goo.gl/ERmpeO. A jelentkezés határideje: 2016. március 15. 20.00 óra


A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címen várjuk: hdkonferencia2016@gmail.com

A konferencia elnöki bizottsága: Prof. Dr. Forray R. Katalin, Dr. habil. Orsós Anna, Dr. Arató Ferenc

A konferencia szervezőbizottsága: Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, Dr. habil. Varga Aranka, Márhoffer Nikolett, Pálmai Dóra, Szekeres Nikoletta, Szücs-Rusznak Karolina, Trendl Fanni, Vezdén Katalin

2016. máj. 4.
Pécs

Kötetbemutató

A Wlislocki Henrik Szakkollégium szeretettel meghívja Önt a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszék és a Wlislocki Henrik Szakkollégium együttműködésével megvalósult projekt kötetbemutatójára, melynek

időpontja: 2016. február 13. 15:00-17:00
helyszíne: OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Program:

Kerekasztal-beszélgetés a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék szakmai vezetésével a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban zajlott projekt forrásaiból megvalósult kiadványokról. A kiadványok tematikusan kerülnek bemutatásra a Szakkollégium hallgatói és a moderátor, Szücs-Rusznak Karolina beszélgetésében. A kerekasztal részvevői mind-mind kötődnek egy vagy több kötethez, így az ő szemükön, tapasztalataikon keresztül ismerhetjük meg a kiadványok tartalmát és jelentőségét. Részvevők: Laboda Lilla, Orsós János, Pápai Boglárka, Petrovics Dalma, Szederkényi Attila, Trendl Fanni. A beszélgetést felkért hozzászólók is színesítik.

A kiadványok a helyszínen megtekinthetők lesznek és lehetőséget biztosítunk a róluk való beszélgetésre informális keretek között.

A program teljesen nyilvános, mindenkit sok szeretettel várunk!

További információ: wlislocki.szakkollegium@gmail.com

Meghívó [.pdf]

2016. feb. 13.
OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Kvalitatív kutatóműhely

A Pécsi Tudományegyetem Kvalitatív kutatóműhelymunka-sorozatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem oktatói és hallgatói számára. A programsorozat a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 projekt keretében a BTK-TTK szakmai együttműködésével valósul meg a K/4-es Munkacsoport szervezésében. A műhelytalálkozók célja a tanári szakdolgozati portfóliók vizsgálata a tanári kompetenciafejlődés szempontjából. Tovább >>>

Az esemény meghírdetése: 2014. október 20. - 2015. május 9.
Az jelentkezés határideje: Folyamatos
Az esemény időpontja: 2014. október 20.

Letölthető dokumentum: [.pdf]

2015. okt. 20.
Pécs
Korábbi események

 

Kiadványok

Ez a válogatás a Neveléstudományi Intézet munkatársai által írt, szerkesztett kiadványokból  alapvetően a pedagógusképzés reformjához kapcsolódó legfrissebb kiadványokat mutatja be. A honlapot böngészve egyébként további kiadványokra, forrásokra bukkanhat az olvasó, szintén a pécsi neveléstudományi műhely alkotóinak munkásságából. Szeretnénk azonban a Dél-dunántúli régióban működő neveléstudományi műhelyek kiadványainak is helyet adni ezen a helyen, szintén azokat a kiadványokat részesítve előnyben, amelyek kapcsolódnak a a pedagógusképzés reformját folytatni kívánó  pécsi,  dél-dunántúli horizontális irányelvekhez.

 

Ferenc Arató – Aranka Varga (ed.): INCLUSIVE UNIVERSITY : HOW TO INCREASE ACADEMIC EXCELLENCE FOCUSING ON THE ASPECTS OF INCLUSION. University of Pécs, Faculty of Humanities, Institute of Education, Pécs, 2015. (Autonomy and Responsibility Study Volumes IV. - ISSN: 2064-9371) ISBN (print): 978-963-642-910-2, ISBN (pdf): 978-963-642-909-6  Download: [.pdf]

 

Ferenc Arató – Aranka Varga (eds.): A Handbook for learning together – an introduction to co-operative learning. University of Pécs, Pécs, 2015

Megjelent az Együtt-tanulók kézikönyve angolul. Arató Ferenc és Varga Aranka magyarul több kiadást megért kézikönyve a kooperatív tanulásszervezésről megjelent angolul is, egyelőre csak online változatban. Made under the sponsorship of SPOR 4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Further Development Of Teacher Training Networks. Authors: Ferenc Arató & Aranka Varga. Translation from Hungarian: Róbert Marcz & Berta Bakonyi. Publisher: University of Pécs, Faculty of Humanities, Institute of Education Sciences Year of publishing: 2015. ISBN (pdf) 978-963-642-954-6 [Letöltés pdf-ben és más formátumokban]

 

Arató Ferenc – Varga Aranka (szerk.): Befogadó egyetem. PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2015

Arató Ferenc – Varga Aranka (szerk.): Befogadó egyetem – Az akadémiai kiválóság fejlesztése az inklúzió szempontjainak érvényesítésével. (Autonómia és Felelősség Tanulmánykötetek III.) Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2015 | Szerzők: Arató Ferenc, Bigazzi Sára, Bokrétás Ildikó, Dezső Renáta, Kéri Katalin, Márhoffer Nikolett, Markó Szilvia, Pascale Mompoint-Gaillard, Rayman Julianna, Serdült Sára, Takács Bálint, Trendl Fanni, Varga Aranka. | ISSN: 2064-9371 – ISBN: 978-963-642-906-5 – Digitális ISBN: 978-963-642-905-8 — A kiadvány a „Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban” című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 kódszámú projekt keretében készült. [Letöltés pdf-ben]

 

Horizontok – A pedagógusképzés reformjának folytatása

Szerkesztette: Arató Ferenc. Pécs: Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézete 2014.

Az Autonómia és Felelősség tanulmánykötet-sorozat első tagjaként megjelenő Horizontok című kötet azokat a horizontálisan érvényesülő megközelítéseket, irányokat mutatja be, amelyeket a pécsi neveléstudományi műhely emelt ki a jelenleg is zajló pedagógusképzési reform helyi irányvonalaiként,  értékeiként. Az intézményfejlesztési kontextusban értelmezett kompetencia alapú pedagógusképzés, az interkulturalitás és inkluzivitás szempontjainak érvényesítése, a romológiai narratíva segítségével, valamint a multiperspektivikus értelmezési horizontot biztosító nevelés- és művelődéstörténeti kutatások és pedagógusképzési gyakorlat képezik a legfontosabb horizontokat a jelenlegi fejlesztési törekvések között. A sorozat célja, hogy lehetőséget adjon olyan tanulmányok megjelenésére, amelyek ezen horizontok valamelyikén bontják ki tudományos témájukat. A kötetek a tervek szerint két részből állnak majd. Az első részben a pécsi neveléstudományi műhelyhez kapcsolódó tanulmányok kapnak mindig helyet, a második részben pedig lehetőséget adunk más neveléstudományi műhelyek számára, kutatási-fejlesztési eredményeik bemutatására, különösen a nemzetközi diskurzusra is kitekintő megközelítéseket részesítve előnyben. Jelen kötetben is az első részben a fenti horizontokhoz kapcsolódó írásművek találhatók. Míg a másik részben Falus Iván és kutatócsoportja által készített, a gyakornoki pályaszocializációs modelleket a nemzetközi kontextusban vizsgáló kutatás eredményeit bemutató munkák sorakoznak. Tovább »»»

 

Esélyegyenlőség a mai Magyarországon

Szerkesztette: Varga Aranka. Pécs: Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék 2013.

„Az esélyegyenlőség ma gyakran használt fogalom. Egészen pontosan azt jelenti, hogy mindennemű – a nembeli, a faji, az etnikai hovatartozáson, az életkoron, a vallási, a lelkiismereti és a szexuális érdeklődésen alapuló – diszkrimináció nélkül kell egyenlő esélyeket kapniuk a különböző adottságokkal rendelkező embereknek. Kötetünk tanulmányai azt vizsgálják, hogyan érvényesül, érvényesül-e egyáltalán az esélyegyenlőség a fenti jellemzőkkel rendelkező csoportok tagjai esetében, amikor tanulnak vagy munkát keresnek maguknak. (…) A kötet szerkesztője, Varga Aranka azt a feladatot vállalta, hogy összegyűjti, szakértők tanulmányai alapján bemutatja és elemzi azokat a csoportokat, amelyek a társadalmi egyenlőtlenségeknek az áldozatai.  (…) A kötet első fejezete mint a fejezet címéből kitetszik – Az esélyegyenlőség beágyazódása –, nem elégszik meg a definíció és szabályozás kritikai bemutatásával, hanem előbb részletes és alaposan tanulmányokban mutatja be tárgyát, alapos elemzéssel bemutatva előbb magát az értelmezési keretet, majd pedig azokat az előítélet-rendszereket, amelyek ezeket a csoportokat övezik, és értelmezik mellőzöttségüket. Az első fejezet tanulmányai ezt a tematikát dolgozzák fel, gondolatilag egységes ívben, de önálló, alapos munkákkal. A második fejezet mutatja be azokat a társadalmi csoportokat, amelyeket különösen fenyegetnek a társadalmi esélyek egyenlőtlenségei (romák/cigányok, gyermekek, nők, idősek, valamint a fogyatékkal élők).” Forray R. Katalin: Előszó Tovább »»»

 

Szakmai életút-lapozgató V.  -- Válogatás Dudás Margit írásaiból

Szerkesztette: VBárdossy Ildikó -- Molnár-Kovács Zsófia. Pécs: Pécsi Tudományegyetem BTK NTI  2014.

„Szakmai életút-lapozgató” könyvsorozatunk ötödik kötete Dudás Margit tiszteletére készült, aki mintegy negyven éve – 1973-tól – töretlenül meghatározó személyisége, regionálisan, országosan, és határainkon túl is ismert és elismert oktatója, fejlesztője, kutatója a pécsi neveléstudományi műhelynek. Jelentőségteljes szerepet mondhat magáénak a személyközpontú tanárképzési modell kiépítésében, a személyiség- és képességfejlesztő kurzusok képzésben történő megalapozásában, a személyes és szakmai (ön)fejlesztési folyamat kutatással/ fejlesztéssel megerősített támogatásában. 

A Neveléstudományi Intézetben – karizmatikus egyéniségének, szakmai professzionalizmusának, hozzáértésének és felelősségének köszönhetően – többször lát el vezetői feladatokat is. Már az 1980-as és 1990-es években Vastagh Zoltán egykori tanszékvezető és dékán távollétében vezeti a tanszéket, később tanszékvezető helyettesi, majd intézetvezető helyettesi feladatokat is végez. Irányítója, koordinátora az Intézet oktatásszervezési, szak-, képzés- és tantárgyfejlesztési feladatainak, koncepciózus összefogója tantárgyi műhelyeknek." Bárdossy Ildikó: Előszó Tovább »»»