2021. április 22. csütörtök

A honlap a PTE BTK Neveléstudományi Intézet gondozásában működik.
Célja, hogy a pécsi, a regionális, az országos és nemzetközi pedagógusképzési törekvésekről tudósítson.

Támogatónk

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014
Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban

Események

Horizontok és Dialógusok II. Konferencia

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II.
KONFERENCIAFELHÍVÁS

Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet
és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében.

Pécs, 2016. május 4-6.
Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti Campus

A felhívás szövege: [.pdf]
Formai követelmények: [.pdf]
[ Programfüzet ]

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és az “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferenciáját második alkalommal rendezi meg. Az intézethez és a doktori iskolához köthető hagyományos konferenciák programját időben és műfajokban összehangolja, lehetőséget adva a transzdiszciplináris összefüggések artikulációjának erősítésére.

A konferencia vertikális fókuszait a hagyományos konferenciák kontextusai, narratív dimenziói határozzák meg:

 

VII. Iskola a társadalmi térben és időben (május 4.)

A neveléstudományi kutatások intenzív dialógust folytatnak kutatásuk tárgyával: alakítják, formálják a nevelés, oktatás világát, legyen szó jelen idejű jelenségek vizsgálatáról vagy történeti kutatásról. Szakmai hitvallásunk, hogy a nevelés világa a maga mindenkori jelenében sem zárvány, állandó kölcsönhatásban áll a társadalommal, s az oktatásnak folyamatosan reagálnia kell a gyorsan változó társadalmi kihívásokra. Konferenciánk célja az oktatás és társadalom komplex viszonyrendszerének mélyebb megismerése.

A konferencia lehetőséget kíván nyújtani a neveléstudományi kutatásokkal foglalkozó szakembereknek, PhD hallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására, megvitatására. A Doktori Iskola kutatási programjához illeszkedően felsőoktatást és közoktatást érintő vizsgálatok, nevelésszociológiai és romológiai kutatások, interdiszciplináris neveléstudományi kérdések, oktatástörténeti kutatások kerülhetnek bemutatásra a plenáris előadásokat követő szekcióüléseken.

Tervezett szekcióink:

 • Oktatástörténeti kutatások
 • Módszertani kutatások
 • Nevelésszociológiai kutatások
 • Felsőoktatást vizsgáló kutatások

 

IV. Autonómia és Felelősség - Tanulásközpontú pedagógia konferencia,
a pedagógusképzés reformjának folytatása (május 5.)

A konferencia alapvető küldetése, hogy lehetőséget adjon a pécsi, a regionális, s ehhez kapcsolódóan országos, nemzetközi neveléstudományi értékek, felismerések, pedagógiai modellek bemutatására, dialógusuk kialakítására.

A fókuszban a tanulásközpontú pedagógiai és neveléstudományi megközelítések állnak, különös hangsúllyal a pedagógusképzés reformjának folytatásán. Az előző konferenciákon kirajolódó aspektusok – diverzitás, dialógus, participáció, multiperspektivitás, szubszidiaritás, inkluzivitás – adják a keretét a tudományos együttgondolkodásnak. Az évről évre több résztvevőt vonzó konferencia hatására indult el az Autonómia és Felelősség neveléstudományi folyóirat, valamint az azonos elnevezésű tanulmánykötet-sorozat. A folyóirat a konferencia-sorozat révén kirajzolódó aspektusok követését teszi lehetővé a konferenciák alkalmai között, míg a tanulmánykötet-sorozatban válogatások olvashatók részint a konferencia-előadások anyagaiból, másrészt pécsi-regionális, meghívott országos, vagy nemzetközi műhelyek kapcsolódó anyagaiból.

Tervezett szekcióink:

 • Inklúzió a közoktatásban
 • Befogadó egyetem
 • Tanulási utak
 • Dialógus és identitás
 • Képzők képzés
 • Pedagógusképzés újabb aspektusai
 • Kompetencia alapú képzés-fejlesztés

 

V. Romológus Konferencia (május 6.)

A konferencia célcsoportja kettős. Egyrészt a pécsi egyetemen tanult, végzett romológus hallgatókat, szólítja meg, mutassák meg, merre tartanak, meddig jutottak saját szakmai területükön. Másrészt a romológia különböző területein alkotó, publikáló elismert szakembereket várjuk a rendezvényre, hogy az egyes szekciók munkájában kibontakozó párbeszéd lehetőségeit tovább gazdagítsuk. Egy-egy szekción belül – társadalomtudományok, nyelvészet, nevelésszociológia – a tudomány várának különböző szintjein dolgozó kutatók képviseltetik magukat a képzett és tudományosan minősített szakemberektől, PhD hallgatókon át egészen az egyetemi képzésben éppen tevékenyen tanuló diákokig. Ebben az évben a nemzetközi kitekintés, a nemzetközi kapcsolatok megjelenítése egy újabb fontos területe a konferenciának.

A konferenciák közötti kapcsolatot részben a fenti tematikus fókuszok, részben horizontális narratívák képviselik:

1. Kompetencia alapú pedagógusképzés intézményfejlesztési kontextusban

A kompetencia alapú pedagógusképzés modelljei, a tanulásközpontú megközelítések elméleti és gyakorlati területei mindig valamilyen intézményi, intézményfejlesztési kontextusban jelennek meg ezen a horizonton. Vagyis nem egyszerűen egy kompetencia alapú megközelítés, hanem annak szerves részeként annak intézményi kontextusa is a részét képezi ennek a horizontnak.

2. Inkluzivitás-interkulturalitás

Az inkluzív pedagógiai és társadalmi környezet ismérvei, tapasztalatai, eredményei állnak a középpontban, különös hangsúllyal az interkulturalitás, a diverzitás, a dialógus jelentőségére. Elengedhetetlen hangsúlyt képeznek azok a felismerések, útmutatások, amelyeket a romológia nyújthat számunkra ezen a területen.

3. Multiperspektivitás

Az eddigi eredményekre építve, hagyományainkból kiindulva fő törekvésünk az, hogy napjainkban forrás- és problémaközpontú, a tanári kompetenciák fejlesztéséhez hozzájáruló, térben és időben komparatív áttekintéseket nyújtó, a diakrón és szinkrón szempontokat együttesen érvényesítő, a hallgatók aktivitására, kutatásaira építő, a hazai és európai értékek mellett a nem nyugati kultúrákra is figyelmet fordító, új forráscsoportokat fókuszba állító, kutatás-módszertani értelemben is korszerű neveléstörténet és összehasonlító neveléstudomány művelése jelenjen meg a pedagógusképzésben. Jelentkezni lehet akár csak az egyik, akár mindhárom konferenciára!

A három nap - az előző években megszokott módon - továbbra is három külön konferenciának felel meg! Így valaki akár három konferencia hivatalos résztvevője is lehet a három nap alatt!

A konferenciára oktatók, kutatók és hallgatók mellett várjuk a közoktatásban dolgozó pedagógusokat is.

Részvételi formák:

 • előadás nélküli résztvevő
 • szekció előadás (15 perc előadás, 5 vita)
 • szimpózium előadás (50 perc előadás, 25 perc vita)
 • tudományos poszter előadás
 • Pecha-Kucha
 • Science slam

A konferencián való részvétel ingyenes!


Az előadóknak az alábbi címen elérhető jelentkezési lap kitöltésével és absztraktjuk feltöltésével szükséges regisztrálniuk https://goo.gl/ERmpeO. A jelentkezés határideje: 2016. március 15. 20.00 óra


A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címen várjuk: hdkonferencia2016@gmail.com

A konferencia elnöki bizottsága: Prof. Dr. Forray R. Katalin, Dr. habil. Orsós Anna, Dr. Arató Ferenc

A konferencia szervezőbizottsága: Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, Dr. habil. Varga Aranka, Márhoffer Nikolett, Pálmai Dóra, Szekeres Nikoletta, Szücs-Rusznak Karolina, Trendl Fanni, Vezdén Katalin

2016. máj. 4.
Pécs

Kötetbemutató

A Wlislocki Henrik Szakkollégium szeretettel meghívja Önt a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszék és a Wlislocki Henrik Szakkollégium együttműködésével megvalósult projekt kötetbemutatójára, melynek

időpontja: 2016. február 13. 15:00-17:00
helyszíne: OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Program:

Kerekasztal-beszélgetés a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék szakmai vezetésével a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban zajlott projekt forrásaiból megvalósult kiadványokról. A kiadványok tematikusan kerülnek bemutatásra a Szakkollégium hallgatói és a moderátor, Szücs-Rusznak Karolina beszélgetésében. A kerekasztal részvevői mind-mind kötődnek egy vagy több kötethez, így az ő szemükön, tapasztalataikon keresztül ismerhetjük meg a kiadványok tartalmát és jelentőségét. Részvevők: Laboda Lilla, Orsós János, Pápai Boglárka, Petrovics Dalma, Szederkényi Attila, Trendl Fanni. A beszélgetést felkért hozzászólók is színesítik.

A kiadványok a helyszínen megtekinthetők lesznek és lehetőséget biztosítunk a róluk való beszélgetésre informális keretek között.

A program teljesen nyilvános, mindenkit sok szeretettel várunk!

További információ: wlislocki.szakkollegium@gmail.com

Meghívó [.pdf]

2016. feb. 13.
OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Kvalitatív kutatóműhely

A Pécsi Tudományegyetem Kvalitatív kutatóműhelymunka-sorozatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem oktatói és hallgatói számára. A programsorozat a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 projekt keretében a BTK-TTK szakmai együttműködésével valósul meg a K/4-es Munkacsoport szervezésében. A műhelytalálkozók célja a tanári szakdolgozati portfóliók vizsgálata a tanári kompetenciafejlődés szempontjából. Tovább >>>

Az esemény meghírdetése: 2014. október 20. - 2015. május 9.
Az jelentkezés határideje: Folyamatos
Az esemény időpontja: 2014. október 20.

Letölthető dokumentum: [.pdf]

2015. okt. 20.
Pécs
Korábbi események

 

Események

Pestalozzi képzés Pécsett

Szexuális nevelés az iskolában – Módszertani képzés Pécsett

Iskolai szexuális nevelés? A szexuális nevelés legfőbb színtere a család. Gyerekeink idejük nagy részét azonban az iskolában töltik, ott szövődnek a számukra fontos társas kapcsolatok, és elsősorban ott érik őket a kortárscsoport szexualitással kapcsolatos üzenetei is. Az iskolai szexuális nevelés igénye sok tizenévesekkel foglalkozó szakemberben megfogalmazódik, de kevesen érzik magukat késznek arra, hogy osztályfőnöki, szaktárgyi, szakköri órákon érdemben foglalkozzanak a témával. Az Európa Tanács Pestalozzi Programjának tematikus modulja keretében, gyakorlati tapasztalatok alapján kidolgozott 30 órás módszertani képzés hazánkban hiánypótló módon egy átfogó, pozitív, modern iskolai szexuális nevelési program átadására készít fel, melynek célja, hogy támogassa a fiatalokat a szexuálisan egészséges és tudatos felnőtté válásban.

Meghírdetés időpontja: 2015. január 22.
Jelentkezési határidő: 2015. február 2.
Az esemény időpontja: 2015. február 20-22.

 

SexM
Szexuális nevelés az iskolában – Módszertani képzés


a Pestalozzi Program keretein belül (30 kreditpont)


Iskolai szexuális nevelés? A szexuális nevelés legfőbb színtere a család. Gyerekeink idejük nagy részét azonban az iskolában töltik, ott szövődnek a számukra fontos társas kapcsolatok, és elsősorban ott érik őket a kortárscsoport szexualitással kapcsolatos üzenetei is. Az iskolai szexuális nevelés igénye sok tizenévesekkel foglalkozó szakemberben megfogalmazódik, de kevesen érzik magukat késznek arra, hogy osztályfőnöki, szaktárgyi, szakköri órákon érdemben foglalkozzanak a témával. Az Európa Tanács Pestalozzi Programjának tematikus modulja keretében, gyakorlati tapasztalatok alapján kidolgozott 30 órás módszertani képzés hazánkban hiánypótló módon egy átfogó, pozitív, modern iskolai szexuális nevelési program átadására készít fel, melynek célja, hogy támogassa a fiatalokat a szexuálisan egészséges és tudatos felnőtté válásban.


Átfogó, pozitív, modern szemléletű program. Nemzetközi szervezetek áttekintő tanulmányai szerint az a szexuális nevelési program lehet igazán hatékony, amely átfogó, modern és pozitív szemléletű. Átfogó, vagyis több korcsoportra kiterjedően, érdemi terjedelemben foglalkozik a következő témakörök mindegyikével: testi fejlődés, kapcsolatok, személyközi készségek, szexuális viselkedésformák, szexuális egészség, szex és kultúra. Pozitív szemléletű, vagyis a szexualitást életünk természetes részének tekinti, elriasztás helyett felelősségtudatra, normatív attitűd helyett értékalapú hozzáállásra nevel és bátorít. Módszertanilag modern, vagyis az információadásnál is nagyobb hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre és a szemléletformálásra; aktív, élményalapú munkamódszereket használ, miközben tiszteletben tartja és védi a személyes határokat.


Iskolai nevelők támogatása. A jelen módszertani képzés gyakorlati támogatást nyújt a résztvevőknek ahhoz, hogy felkészültté váljanak egy ilyen szexuális nevelési program átadására saját iskolájukban. A képzés elsődleges célja – a szexualitással kapcsolatos információk átadásán túl – segíteni a pedagógusokat, nevelőket, ifjúságsegítőket abban, hogy oldottabban, kreatívan, magabiztosan tudják kezelni az általában kényesnek tartott témákat. Nem kész recepteket kívánunk adni, hanem élményalapú kereteket az önreflexióra és a szakmai reflexióra, amely az alapját képezi majd egy saját, testreszabott szexuális nevelői eszköztár kialakításának.


A képzés részletei

Hol? "A Klub" - nyitott közösségi életmód- és alkotótér, 7621 Pécs, Mária u. 9.
Mikor? 2015. február 20-22. (péntek 10.00 – vasárnap 17.00)
Kiket várunk? tizenévesekkel foglalkozó nevelőket (pedagógusokat, iskolapszichológusokat), max. 20 fő
Jelentkezés: a sexm.pestalozzi@gmail.com címen 2015. február 2-ig
Képzési díj: 30.000 Ft + 6.000 Ft étkezés (3 ebéd, 1 vacsora, kávé) – fizetési részleteket a jelentkezés után küldünk A szállást mindenki egyénileg intézi, de igény esetén tudunk segíteni. A Hotel Diana tud számunkra kedvezményt biztosítani – http://www.hoteldiana.hu/. Kérjük, hogy a jelentkezés telefonon történjen „Pedagógus tréning” hivatkozással; ekkor lehet a szobaárakról is pontos információt kapni. Tel: (72) 328 594.

A képzés pontértéke: 30 kreditpont (pedagógus továbbképzésként elszámolható)

Pestalozzi trénerek / szexuális nevelők

Andics Attila – pszichológus, tanár, agykutató, PhD (MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport)
Mester Dóra – szex-edukátor, társadalomkutató (az Ars Erotica Alapítvány szakmai vezetője)
Séllei Györgyi – mediátor, szexológus

Kapcsolat: www.coe.int/pestalozzi , http://about.me/pestalozzihalozat, sexm.pestalozzi@gmail.com, (30) 476 5518

Letölthető verzió: [.pdf]

 

 

 

 

2015. jan. 22.

Szakmai fórum Kaposvár

Tudományos Diákköri és Beiskolázási Szakmai Fórum 2014. november 18.

A szakmai fórum célja a tudományos tapasztalatcsere, az új tudományos eredmények megismertetése a kutatást végző TDK hallgatói, a pedagógushallgatók, oktatók, kutatók között. A fórum középpontjában az elmélet és a gyakorlat során szerzett, egymás tapasztalatainak megismerése és átadása állt. Az előadások két szekcióban kerültek lebonyolításra.

Meghírdetés időpontja: 2014. október 9.
Jelentkezési határidő: 2014. november 12.
Esemény időpontja: 2014. november 18.

I. rezümékötet [.pdf]
II. rezümékötet [.pdf]

Az esemény megnyitója
Az esemény megnyitója


Folyik a zsűrizés...
Folyik a zsűrizés...


Eredményhirdetés
Eredményhirdetés

 

 

2014. nov. 18.
Kaposvár

Horizontok MTA PAB

A két munkabizottság közös ülésén a Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézetének képviselői, a munkabizottságok tagjai egy műhelykonferencián mutatják be azokat a legfontosabb irányelveket, amelyek a pécsi tanárképzés sajátos arculatát, értékeit képviselik, s amelyeket a pedagógusképzés reformjának folytatásában is kiemelten követni szeretnének.

MTA

Pedagógiai Munkabizottsága és Neveléstörténeti Munkabizottsága

 

Horizontok - A pedagógusképzés reformjának folytatása
című műhelykonferencia részletes programja

2014. október 15. 15.00

MTA PAB Székház tanácsterem
Pécs, Jurisics M. u. 44.

Az ülés tervezett napirendi pontjai a következők:

 

1.  Köszöntő (15.00-15.15)
A Pedagógiai Munkabizottság elnöke, valamint a Neveléstörténeti Munkabizottság elnöke köszönti a 2014–2017-es akadémiai ciklus munkabizottsági tagjait. Beszámolnak a PAB alakuló szakbizottsági üléséről (2014.09.23.)

2. 15.10-16.40 Horizontok - A pedagógusképzés reformjának folytatása
Levezető elnök : Dr. Fischerné dr. habil Dárdai Ágnes, a Ped.Munkabiz. elnöke

 1. 15.10-15.20 Dr. habil Bárdossy Ildikó : Intézmény- és személyközpontú szemlélet a pécsi neveléstudományi műhely tanárképzési programjaiban.
  Hozzászólások (5 perc)
 1. 15.25-15.35 Dr. habil Kéri Katalin: Történeti és komparatisztikus közelítés a pedagógusképzésben.
  Hozzászólások (5 perc)
 1. 15.45-15.55 Dr. habil Orsós Anna : Az interkulturális, inkluzív és romológiai narratíva jelenléte pedagógiai tevékenységünkben.
  Hozzászólások (5 perc)
 1. 16.00-16.10 Dr. Mrázik Julianna: Értékszigetek és értékválasztások. Miről tanúskodnak a reflektìv tanári esszék?
  Hozzászólások (5 perc)
 1. A kötetet bemutatja a kötet gondozója Márhoffer Nikolett PhD hallgató (10 perc)
 1. A kompetenspedagógus.hu neveléstudományi honlap indítása Dr. Arató Ferenc (10 perc)

3. Elnökök zárszavai

Prof. Dr. F. Dárdai Ágnes
Pedagógiai Munkabizottság elnöke

Prof. Dr. Kéri Katalin
Neveléstörténeti Munkabizottság elnöke

A program letölthető: [.pdf]

2014. okt. 15.
Pécs

ISCHE 2015 Conference

ISCHE Sessions planned for CISH 2015 Conference

At the CISH 2015 conference in Jinan in August 2015 ISCHE will sponsor two sessions, one on “Histories of Education in East Asia: Indigenous Developments and Transnational Entanglements”, featuring the following presentations:

 • * Chair and Introduction: Eckhardt Fuchs (University of Braunschweig, Germany)
 • * European and American Teachers in Korean Government Schools, 1883-1910
  (Klaus Dittrich, University of Luxembourg)
 • * The Educational Experiences and Identity formation of Overseas Chinese Students in Korea
  (Narae Seo, Yonsei University, Korea)
 • * Athletic Meeting, Nationalism and Memory in Modern Korean Education
  (Seongcheol Oh, Seoul National University of Education, Korea)

The second session, titled, “The Study of East Asian Educational History in Modern Japan: Its Past Development and Future Direction” will feature:

 • * Chair: Prof. Zhang Binxian (Beijing Normal University, China)
 • * The Study of East Asian Educational History in Modern Japan: Its Past Development and Future Direction (Mariko Ichimi, National Institute for Educational Policy Research, Japan)
 • * Intermixing Imaginations: The Perception of East Asia by Japan, China, and its Neighboring Ethnicities
  (Atsuko Shimbo, Waseda University, Japan)
 • * The League of Nations and Educational Reform in China
  (Kaiyi Li, University of Braunschweig, Germany/Beijing Normal University, China)
 • * The Formation of Higher Education System in Korea under Japanese Colonial Rule
  (Kim Ja-Joong, Korea University)

A full description of the panels is available here.

2014. aug. 15.
Külföld

Colloque Condition(s) enseignante(s), Conditions pour enseigner

08-01-2015 : Colloque Condition(s) enseignante(s), Conditions pour enseigner

Lieu : Université Lumière Lyon 2

8, 9, 10  janvier 2015

 
Ce colloque scientifique international d’éducation s’adresse à la communauté des chercheurs en éducation définie en relation à un spectre large de sensibilités scientifiques : historiens, sociologues, psychologues, didacticiens et pédagogues, philosophes, comparatistes.
 
2014. aug. 15.
Lyon

Oldalak

Korábbi események