2021. április 22. csütörtök

A honlap a PTE BTK Neveléstudományi Intézet gondozásában működik.
Célja, hogy a pécsi, a regionális, az országos és nemzetközi pedagógusképzési törekvésekről tudósítson.

Támogatónk

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014
Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban

Események

Horizontok és Dialógusok II. Konferencia

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II.
KONFERENCIAFELHÍVÁS

Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet
és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében.

Pécs, 2016. május 4-6.
Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti Campus

A felhívás szövege: [.pdf]
Formai követelmények: [.pdf]
[ Programfüzet ]

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és az “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferenciáját második alkalommal rendezi meg. Az intézethez és a doktori iskolához köthető hagyományos konferenciák programját időben és műfajokban összehangolja, lehetőséget adva a transzdiszciplináris összefüggések artikulációjának erősítésére.

A konferencia vertikális fókuszait a hagyományos konferenciák kontextusai, narratív dimenziói határozzák meg:

 

VII. Iskola a társadalmi térben és időben (május 4.)

A neveléstudományi kutatások intenzív dialógust folytatnak kutatásuk tárgyával: alakítják, formálják a nevelés, oktatás világát, legyen szó jelen idejű jelenségek vizsgálatáról vagy történeti kutatásról. Szakmai hitvallásunk, hogy a nevelés világa a maga mindenkori jelenében sem zárvány, állandó kölcsönhatásban áll a társadalommal, s az oktatásnak folyamatosan reagálnia kell a gyorsan változó társadalmi kihívásokra. Konferenciánk célja az oktatás és társadalom komplex viszonyrendszerének mélyebb megismerése.

A konferencia lehetőséget kíván nyújtani a neveléstudományi kutatásokkal foglalkozó szakembereknek, PhD hallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására, megvitatására. A Doktori Iskola kutatási programjához illeszkedően felsőoktatást és közoktatást érintő vizsgálatok, nevelésszociológiai és romológiai kutatások, interdiszciplináris neveléstudományi kérdések, oktatástörténeti kutatások kerülhetnek bemutatásra a plenáris előadásokat követő szekcióüléseken.

Tervezett szekcióink:

  • Oktatástörténeti kutatások
  • Módszertani kutatások
  • Nevelésszociológiai kutatások
  • Felsőoktatást vizsgáló kutatások

 

IV. Autonómia és Felelősség - Tanulásközpontú pedagógia konferencia,
a pedagógusképzés reformjának folytatása (május 5.)

A konferencia alapvető küldetése, hogy lehetőséget adjon a pécsi, a regionális, s ehhez kapcsolódóan országos, nemzetközi neveléstudományi értékek, felismerések, pedagógiai modellek bemutatására, dialógusuk kialakítására.

A fókuszban a tanulásközpontú pedagógiai és neveléstudományi megközelítések állnak, különös hangsúllyal a pedagógusképzés reformjának folytatásán. Az előző konferenciákon kirajolódó aspektusok – diverzitás, dialógus, participáció, multiperspektivitás, szubszidiaritás, inkluzivitás – adják a keretét a tudományos együttgondolkodásnak. Az évről évre több résztvevőt vonzó konferencia hatására indult el az Autonómia és Felelősség neveléstudományi folyóirat, valamint az azonos elnevezésű tanulmánykötet-sorozat. A folyóirat a konferencia-sorozat révén kirajzolódó aspektusok követését teszi lehetővé a konferenciák alkalmai között, míg a tanulmánykötet-sorozatban válogatások olvashatók részint a konferencia-előadások anyagaiból, másrészt pécsi-regionális, meghívott országos, vagy nemzetközi műhelyek kapcsolódó anyagaiból.

Tervezett szekcióink:

  • Inklúzió a közoktatásban
  • Befogadó egyetem
  • Tanulási utak
  • Dialógus és identitás
  • Képzők képzés
  • Pedagógusképzés újabb aspektusai
  • Kompetencia alapú képzés-fejlesztés

 

V. Romológus Konferencia (május 6.)

A konferencia célcsoportja kettős. Egyrészt a pécsi egyetemen tanult, végzett romológus hallgatókat, szólítja meg, mutassák meg, merre tartanak, meddig jutottak saját szakmai területükön. Másrészt a romológia különböző területein alkotó, publikáló elismert szakembereket várjuk a rendezvényre, hogy az egyes szekciók munkájában kibontakozó párbeszéd lehetőségeit tovább gazdagítsuk. Egy-egy szekción belül – társadalomtudományok, nyelvészet, nevelésszociológia – a tudomány várának különböző szintjein dolgozó kutatók képviseltetik magukat a képzett és tudományosan minősített szakemberektől, PhD hallgatókon át egészen az egyetemi képzésben éppen tevékenyen tanuló diákokig. Ebben az évben a nemzetközi kitekintés, a nemzetközi kapcsolatok megjelenítése egy újabb fontos területe a konferenciának.

A konferenciák közötti kapcsolatot részben a fenti tematikus fókuszok, részben horizontális narratívák képviselik:

1. Kompetencia alapú pedagógusképzés intézményfejlesztési kontextusban

A kompetencia alapú pedagógusképzés modelljei, a tanulásközpontú megközelítések elméleti és gyakorlati területei mindig valamilyen intézményi, intézményfejlesztési kontextusban jelennek meg ezen a horizonton. Vagyis nem egyszerűen egy kompetencia alapú megközelítés, hanem annak szerves részeként annak intézményi kontextusa is a részét képezi ennek a horizontnak.

2. Inkluzivitás-interkulturalitás

Az inkluzív pedagógiai és társadalmi környezet ismérvei, tapasztalatai, eredményei állnak a középpontban, különös hangsúllyal az interkulturalitás, a diverzitás, a dialógus jelentőségére. Elengedhetetlen hangsúlyt képeznek azok a felismerések, útmutatások, amelyeket a romológia nyújthat számunkra ezen a területen.

3. Multiperspektivitás

Az eddigi eredményekre építve, hagyományainkból kiindulva fő törekvésünk az, hogy napjainkban forrás- és problémaközpontú, a tanári kompetenciák fejlesztéséhez hozzájáruló, térben és időben komparatív áttekintéseket nyújtó, a diakrón és szinkrón szempontokat együttesen érvényesítő, a hallgatók aktivitására, kutatásaira építő, a hazai és európai értékek mellett a nem nyugati kultúrákra is figyelmet fordító, új forráscsoportokat fókuszba állító, kutatás-módszertani értelemben is korszerű neveléstörténet és összehasonlító neveléstudomány művelése jelenjen meg a pedagógusképzésben. Jelentkezni lehet akár csak az egyik, akár mindhárom konferenciára!

A három nap - az előző években megszokott módon - továbbra is három külön konferenciának felel meg! Így valaki akár három konferencia hivatalos résztvevője is lehet a három nap alatt!

A konferenciára oktatók, kutatók és hallgatók mellett várjuk a közoktatásban dolgozó pedagógusokat is.

Részvételi formák:

  • előadás nélküli résztvevő
  • szekció előadás (15 perc előadás, 5 vita)
  • szimpózium előadás (50 perc előadás, 25 perc vita)
  • tudományos poszter előadás
  • Pecha-Kucha
  • Science slam

A konferencián való részvétel ingyenes!


Az előadóknak az alábbi címen elérhető jelentkezési lap kitöltésével és absztraktjuk feltöltésével szükséges regisztrálniuk https://goo.gl/ERmpeO. A jelentkezés határideje: 2016. március 15. 20.00 óra


A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címen várjuk: hdkonferencia2016@gmail.com

A konferencia elnöki bizottsága: Prof. Dr. Forray R. Katalin, Dr. habil. Orsós Anna, Dr. Arató Ferenc

A konferencia szervezőbizottsága: Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, Dr. habil. Varga Aranka, Márhoffer Nikolett, Pálmai Dóra, Szekeres Nikoletta, Szücs-Rusznak Karolina, Trendl Fanni, Vezdén Katalin

2016. máj. 4.
Pécs

Kötetbemutató

A Wlislocki Henrik Szakkollégium szeretettel meghívja Önt a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszék és a Wlislocki Henrik Szakkollégium együttműködésével megvalósult projekt kötetbemutatójára, melynek

időpontja: 2016. február 13. 15:00-17:00
helyszíne: OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Program:

Kerekasztal-beszélgetés a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék szakmai vezetésével a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban zajlott projekt forrásaiból megvalósult kiadványokról. A kiadványok tematikusan kerülnek bemutatásra a Szakkollégium hallgatói és a moderátor, Szücs-Rusznak Karolina beszélgetésében. A kerekasztal részvevői mind-mind kötődnek egy vagy több kötethez, így az ő szemükön, tapasztalataikon keresztül ismerhetjük meg a kiadványok tartalmát és jelentőségét. Részvevők: Laboda Lilla, Orsós János, Pápai Boglárka, Petrovics Dalma, Szederkényi Attila, Trendl Fanni. A beszélgetést felkért hozzászólók is színesítik.

A kiadványok a helyszínen megtekinthetők lesznek és lehetőséget biztosítunk a róluk való beszélgetésre informális keretek között.

A program teljesen nyilvános, mindenkit sok szeretettel várunk!

További információ: wlislocki.szakkollegium@gmail.com

Meghívó [.pdf]

2016. feb. 13.
OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Kvalitatív kutatóműhely

A Pécsi Tudományegyetem Kvalitatív kutatóműhelymunka-sorozatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem oktatói és hallgatói számára. A programsorozat a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 projekt keretében a BTK-TTK szakmai együttműködésével valósul meg a K/4-es Munkacsoport szervezésében. A műhelytalálkozók célja a tanári szakdolgozati portfóliók vizsgálata a tanári kompetenciafejlődés szempontjából. Tovább >>>

Az esemény meghírdetése: 2014. október 20. - 2015. május 9.
Az jelentkezés határideje: Folyamatos
Az esemény időpontja: 2014. október 20.

Letölthető dokumentum: [.pdf]

2015. okt. 20.
Pécs
Korábbi események

 

Események

K/1 Matek Műhely

Matematika szakmódszertani műhely

A Pécsi Tudományegyetem TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-2014 pályázati programjának keretében Matematika szakmódszertani műhely indul március 10-től hetente a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban (Pécs, Széchenyi tér 11.). Olyan gyakorló vagy leendő tanárok jelentkezését várják, akik nem a tankönyvet tartják egyetlen tanítási segédeszköznek; akik tudatára ébredtek már, hogy nem fegyelemből lesz a figyelem, hanem figyelemből a fegyelem;akik ébren akarják tartani tanítványaik érdeklődését és kíváncsiságát!

A foglalkozások témakörei:

2015. március 10. Valóság-közeli matematika (Ambrus Gabriella...)
2015. március 17. Gömbi geometria (Lénárt-gömbmodell...)
2015. március 24. Kooperatív módszerek alkalmazása a középiskolai matematika oktatásában
2015. március 31. Geogebra alkalmazása
2015. április 14. Térábrázolás-modellezés (Zometool, Geogebra, Euler 3D)
2015. április 21. Dienes játékok a matematika órán...
2015. április 28. Összefoglaló gyakorlat

A foglalkozásokra minden kedden 15.00-17.30 között kerül sor. (3 tanóra 15 perc szünettel)

Helyszín: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma,  (Pécs, Széchenyi tér 11.); 3. emeleti matematika-termek.

Várjuk matematika, fizika, kémia és földrajz szakos tanárok és tanár szakos hallgatók jelentkezését!

Nyomtatható verzió: [.rtf] [.pdf]

A jelentkezés online lehetséges ezen az oldalon: JELENTKEZÉSI LAP.

                             

Pánczél Róbert
középiskolai tanár, Nagy Lajos Gimnázium
a Matematika módszertani műhely koordinátora

2015. márc. 10.
Pécs (Nagy L. Gimn.)

Múzeumpedagógia műhely

Múzeumpedagógia és múzeumandragógia az oktatás szolgálatában

A Pécsi Tudományegyetem előadás-és műhelymunka sorozatot hirdet a pécsi általános és középiskolák pedagógusai, valamint a Pécsi Tudományegyetem oktatói és hallgatói számára. A programsorozat a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 projekt keretében, valamint a Janus Pannonius Múzeum szakmai együttműködésével valósul meg. Az előadások és műhelymunkák célja, hogy az oktatási intézmények és a múzeumok partnerségének előmozdítása, valamint az intézmények közötti hatékonyabb kommunikáció megvalósítása mellett a programsorozat résztvevői megismerkedhessenek a pécsi múzeumok köz-és felsőoktatásban való hasznosíthatóságának lehetőségeivel, a múzeumpedagógia legújabb trendjeivel és helyi jó gyakorlatával.

Letölthető dokumentum: [.pdf]

Az esemény meghírdetése: 2015. február 4-márc. 25.
Az jelentkezés határideje: Folyamatos
Az esemény időpontja: 2015. február 4..

Az eseményről bővebben: http://pedagoguskepzes.pii.pte.hu/node/30

 

2015. feb. 26.
Pécs

Nemzetközi Konferencia Kaposvár

A kisgyermeknevelés kérdései az utóbbi években a kutatók, a képző intézmények és társadalmi-politikai döntéshozók fókuszába került. Magyarországon 2009-ben kezdődött el a csecsemő- és kisgyermeknevelők BA szintű képzése. A szakemberképzés ezzel nem csupán magasabb szintre került, hanem képzési területet is váltott: a szociális szolgáltatások szakmacsoportból a pedagógusképzésbe tartozik. A minőségi képzés megvalósításához elengedhetetlen a kisgyermekkort kutató szakemberek, a képzésben részt vevő oktatók, a kisgyermeknevelés intézményeiben dolgozó szakemberek és a szakmai szervezetek közös gondolkodása. Konferenciánk ehhez kíván alkalmat teremteni.

Meghírdetés időponja: 2014. december 9.
Jelentkezési határidő: 2015. január 20.
Esemény időpontja: 2015. február 5-6.

Meghívó [.pdf]

Tovább a konferencia honlapjára >>>

2015. feb. 5.
Kaposvár

K/1 műhelyek

Felsőoktatás-pedagógiai, szakmódszertani, és tantárgy-pedagógiai műhelyek a Pécsi Tudományegyetemen

A tavaszi félévben felső-oktatáspedagógiai és szakmódszertani műhelyek indulnak a Pécsi Tudományegyetemen. A TÁMOP 4.1.3.B-13/1-2013-2014 számú pályázat keretében a K/1-es alprogram lehetőséget biztosít felsőoktatási műhelyek szervezésére, koordinálására. A tanárképzési programok továbbfejlesztése érdekében diszciplináris és interdiszciplináris műhelyek tevékenységének támogatására van mód a szakmódszertan, a tantárgypedagógia, ill. a felsőoktatás-pedagógia területén

Az első találkozó a műhelyek megtartására jelentkező kollégák számára 2015. január 28-án  15 órai kezdettel a BTK dékáni tanácskozójában (Ifjúság útja 6. D épület 4. emelet) kerül megszervezésre. 

A találkozón résztvevő műhelyszervezők, ebben a tavaszi félévben hirdetik majd meg a program keretében tervezett műhelyeiket. A műhelyek programjai, s a jelentkezési feltételek elérhetők lesznek a kompetenspedagogus.hu honlapon.

2015. jan. 28.
BTK dékáni tanácskozójában (Ifjúság útja 6. D épület 4. emelet)

Szakmai fórum Kaposvár

Tanító szak gyakorlati képzéséhez kapcsolódó szakmai fórum (2015. január 28.)

A szakmai fórum célja, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar oktatóinak és a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szakvezetőinek közös tanácskozása, együttgondolkodása a tanító szak gyakorlati képzésének tapasztalatairól, a tanítási versenyekről, a PALM külföldi projektben való közreműködésről. Tovább >>>

Meghirdetés időpontja: 2015. január 23.
Jelentkezési határidő: 2015. január 26.
Esemény időpontja: 2015. január 28.

2015. jan. 28.
Kaposvár

Oldalak

Korábbi események