2021. április 22. csütörtök

A honlap a PTE BTK Neveléstudományi Intézet gondozásában működik.
Célja, hogy a pécsi, a regionális, az országos és nemzetközi pedagógusképzési törekvésekről tudósítson.

Támogatónk

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014
Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban

Események

Horizontok és Dialógusok II. Konferencia

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II.
KONFERENCIAFELHÍVÁS

Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet
és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében.

Pécs, 2016. május 4-6.
Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti Campus

A felhívás szövege: [.pdf]
Formai követelmények: [.pdf]
[ Programfüzet ]

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és az “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferenciáját második alkalommal rendezi meg. Az intézethez és a doktori iskolához köthető hagyományos konferenciák programját időben és műfajokban összehangolja, lehetőséget adva a transzdiszciplináris összefüggések artikulációjának erősítésére.

A konferencia vertikális fókuszait a hagyományos konferenciák kontextusai, narratív dimenziói határozzák meg:

 

VII. Iskola a társadalmi térben és időben (május 4.)

A neveléstudományi kutatások intenzív dialógust folytatnak kutatásuk tárgyával: alakítják, formálják a nevelés, oktatás világát, legyen szó jelen idejű jelenségek vizsgálatáról vagy történeti kutatásról. Szakmai hitvallásunk, hogy a nevelés világa a maga mindenkori jelenében sem zárvány, állandó kölcsönhatásban áll a társadalommal, s az oktatásnak folyamatosan reagálnia kell a gyorsan változó társadalmi kihívásokra. Konferenciánk célja az oktatás és társadalom komplex viszonyrendszerének mélyebb megismerése.

A konferencia lehetőséget kíván nyújtani a neveléstudományi kutatásokkal foglalkozó szakembereknek, PhD hallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására, megvitatására. A Doktori Iskola kutatási programjához illeszkedően felsőoktatást és közoktatást érintő vizsgálatok, nevelésszociológiai és romológiai kutatások, interdiszciplináris neveléstudományi kérdések, oktatástörténeti kutatások kerülhetnek bemutatásra a plenáris előadásokat követő szekcióüléseken.

Tervezett szekcióink:

 • Oktatástörténeti kutatások
 • Módszertani kutatások
 • Nevelésszociológiai kutatások
 • Felsőoktatást vizsgáló kutatások

 

IV. Autonómia és Felelősség - Tanulásközpontú pedagógia konferencia,
a pedagógusképzés reformjának folytatása (május 5.)

A konferencia alapvető küldetése, hogy lehetőséget adjon a pécsi, a regionális, s ehhez kapcsolódóan országos, nemzetközi neveléstudományi értékek, felismerések, pedagógiai modellek bemutatására, dialógusuk kialakítására.

A fókuszban a tanulásközpontú pedagógiai és neveléstudományi megközelítések állnak, különös hangsúllyal a pedagógusképzés reformjának folytatásán. Az előző konferenciákon kirajolódó aspektusok – diverzitás, dialógus, participáció, multiperspektivitás, szubszidiaritás, inkluzivitás – adják a keretét a tudományos együttgondolkodásnak. Az évről évre több résztvevőt vonzó konferencia hatására indult el az Autonómia és Felelősség neveléstudományi folyóirat, valamint az azonos elnevezésű tanulmánykötet-sorozat. A folyóirat a konferencia-sorozat révén kirajzolódó aspektusok követését teszi lehetővé a konferenciák alkalmai között, míg a tanulmánykötet-sorozatban válogatások olvashatók részint a konferencia-előadások anyagaiból, másrészt pécsi-regionális, meghívott országos, vagy nemzetközi műhelyek kapcsolódó anyagaiból.

Tervezett szekcióink:

 • Inklúzió a közoktatásban
 • Befogadó egyetem
 • Tanulási utak
 • Dialógus és identitás
 • Képzők képzés
 • Pedagógusképzés újabb aspektusai
 • Kompetencia alapú képzés-fejlesztés

 

V. Romológus Konferencia (május 6.)

A konferencia célcsoportja kettős. Egyrészt a pécsi egyetemen tanult, végzett romológus hallgatókat, szólítja meg, mutassák meg, merre tartanak, meddig jutottak saját szakmai területükön. Másrészt a romológia különböző területein alkotó, publikáló elismert szakembereket várjuk a rendezvényre, hogy az egyes szekciók munkájában kibontakozó párbeszéd lehetőségeit tovább gazdagítsuk. Egy-egy szekción belül – társadalomtudományok, nyelvészet, nevelésszociológia – a tudomány várának különböző szintjein dolgozó kutatók képviseltetik magukat a képzett és tudományosan minősített szakemberektől, PhD hallgatókon át egészen az egyetemi képzésben éppen tevékenyen tanuló diákokig. Ebben az évben a nemzetközi kitekintés, a nemzetközi kapcsolatok megjelenítése egy újabb fontos területe a konferenciának.

A konferenciák közötti kapcsolatot részben a fenti tematikus fókuszok, részben horizontális narratívák képviselik:

1. Kompetencia alapú pedagógusképzés intézményfejlesztési kontextusban

A kompetencia alapú pedagógusképzés modelljei, a tanulásközpontú megközelítések elméleti és gyakorlati területei mindig valamilyen intézményi, intézményfejlesztési kontextusban jelennek meg ezen a horizonton. Vagyis nem egyszerűen egy kompetencia alapú megközelítés, hanem annak szerves részeként annak intézményi kontextusa is a részét képezi ennek a horizontnak.

2. Inkluzivitás-interkulturalitás

Az inkluzív pedagógiai és társadalmi környezet ismérvei, tapasztalatai, eredményei állnak a középpontban, különös hangsúllyal az interkulturalitás, a diverzitás, a dialógus jelentőségére. Elengedhetetlen hangsúlyt képeznek azok a felismerések, útmutatások, amelyeket a romológia nyújthat számunkra ezen a területen.

3. Multiperspektivitás

Az eddigi eredményekre építve, hagyományainkból kiindulva fő törekvésünk az, hogy napjainkban forrás- és problémaközpontú, a tanári kompetenciák fejlesztéséhez hozzájáruló, térben és időben komparatív áttekintéseket nyújtó, a diakrón és szinkrón szempontokat együttesen érvényesítő, a hallgatók aktivitására, kutatásaira építő, a hazai és európai értékek mellett a nem nyugati kultúrákra is figyelmet fordító, új forráscsoportokat fókuszba állító, kutatás-módszertani értelemben is korszerű neveléstörténet és összehasonlító neveléstudomány művelése jelenjen meg a pedagógusképzésben. Jelentkezni lehet akár csak az egyik, akár mindhárom konferenciára!

A három nap - az előző években megszokott módon - továbbra is három külön konferenciának felel meg! Így valaki akár három konferencia hivatalos résztvevője is lehet a három nap alatt!

A konferenciára oktatók, kutatók és hallgatók mellett várjuk a közoktatásban dolgozó pedagógusokat is.

Részvételi formák:

 • előadás nélküli résztvevő
 • szekció előadás (15 perc előadás, 5 vita)
 • szimpózium előadás (50 perc előadás, 25 perc vita)
 • tudományos poszter előadás
 • Pecha-Kucha
 • Science slam

A konferencián való részvétel ingyenes!


Az előadóknak az alábbi címen elérhető jelentkezési lap kitöltésével és absztraktjuk feltöltésével szükséges regisztrálniuk https://goo.gl/ERmpeO. A jelentkezés határideje: 2016. március 15. 20.00 óra


A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címen várjuk: hdkonferencia2016@gmail.com

A konferencia elnöki bizottsága: Prof. Dr. Forray R. Katalin, Dr. habil. Orsós Anna, Dr. Arató Ferenc

A konferencia szervezőbizottsága: Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, Dr. habil. Varga Aranka, Márhoffer Nikolett, Pálmai Dóra, Szekeres Nikoletta, Szücs-Rusznak Karolina, Trendl Fanni, Vezdén Katalin

2016. máj. 4.
Pécs

Kötetbemutató

A Wlislocki Henrik Szakkollégium szeretettel meghívja Önt a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszék és a Wlislocki Henrik Szakkollégium együttműködésével megvalósult projekt kötetbemutatójára, melynek

időpontja: 2016. február 13. 15:00-17:00
helyszíne: OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Program:

Kerekasztal-beszélgetés a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék szakmai vezetésével a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban zajlott projekt forrásaiból megvalósult kiadványokról. A kiadványok tematikusan kerülnek bemutatásra a Szakkollégium hallgatói és a moderátor, Szücs-Rusznak Karolina beszélgetésében. A kerekasztal részvevői mind-mind kötődnek egy vagy több kötethez, így az ő szemükön, tapasztalataikon keresztül ismerhetjük meg a kiadványok tartalmát és jelentőségét. Részvevők: Laboda Lilla, Orsós János, Pápai Boglárka, Petrovics Dalma, Szederkényi Attila, Trendl Fanni. A beszélgetést felkért hozzászólók is színesítik.

A kiadványok a helyszínen megtekinthetők lesznek és lehetőséget biztosítunk a róluk való beszélgetésre informális keretek között.

A program teljesen nyilvános, mindenkit sok szeretettel várunk!

További információ: wlislocki.szakkollegium@gmail.com

Meghívó [.pdf]

2016. feb. 13.
OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Kvalitatív kutatóműhely

A Pécsi Tudományegyetem Kvalitatív kutatóműhelymunka-sorozatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem oktatói és hallgatói számára. A programsorozat a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 projekt keretében a BTK-TTK szakmai együttműködésével valósul meg a K/4-es Munkacsoport szervezésében. A műhelytalálkozók célja a tanári szakdolgozati portfóliók vizsgálata a tanári kompetenciafejlődés szempontjából. Tovább >>>

Az esemény meghírdetése: 2014. október 20. - 2015. május 9.
Az jelentkezés határideje: Folyamatos
Az esemény időpontja: 2014. október 20.

Letölthető dokumentum: [.pdf]

2015. okt. 20.
Pécs
Korábbi események

 

Események

Kvalitatív kutatóműhely

A Pécsi Tudományegyetem Kvalitatív kutató műhelymunka-sorozatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem oktatói és hallgatói számára. A programsorozat a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 projekt keretében a BTK-TTK szakmai együttműködésével valósul meg a K/4-es Munkacsoport szervezésében. (Huszár Zsuzsanna munkacsoport-vezető és Mrázik Julianna koordinátor)

Meghirdetés időpontja: 2015. június 1.
Jelentkezés határideje: folyamatos
Esemény időpontja: 2015. június 4. 14:00-16:00
--- A MEGHÍVÓ letöltése:  [ pdf ]

2015. jún. 4.
Pécs

Konferencia Kaposvár

Képzés és Gyakorlat Konferencia - 2015. május 29.

A Képzés és Gyakorlat Konferencia immár hagyományos rendezvénye egyetemünknek. A program minden évben más – a pedagógusképzéshez kapcsolódó – témakör köré épül. A 2015. májusi konferencia a pályázatban vállalt feladatok, pedagógiai kutatások eredményeinek bemutatására és közös kapcsolódási pontok kialakítására fókuszál, ahol a közös műhelymunkák eredményei is megjelennek. A konferencia új kapcsolatok építésére és a már meglévők ápolására is jó lehetőséget biztosít.

Meghirdetés időpontja: 2015. január 29.
Jelentkezési határidő: 2015. március 20.
Esemény időpontja: 2015. május 29.

FELHÍVÁS


A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
és
a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar


„Nevelés és tudomány, neveléstudomány a 21. században”
címmel megrendezi


9. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferenciáját.
Időpont: 2015. május 29.

Helyszín: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.


A Képzés és Gyakorlat folyóirathoz kötődő konferencia teret kíván adni a neveléstudomány és
a társtudományok művelőinek találkozásához és eszmecseréjéhez. Várjuk mindazokat, akik
– bármely tudományterületen – a nevelés számára releváns kérdéseket fogalmaznak meg,
illetve mindazokat, akik a nevelés gyakorlati problémáival foglalkoznak.
Konferenciánkkal tisztelettel adózunk Deli István tanár úr emlékének, aki a Képzés és
Gyakorlat folyóirat megálmodója és elindítója volt.

Tervezett szekciók:


1. A kora gyermekkori nevelés aktuális kérdései
2. Gyógyító nevelés
3. Felkészítés a nevelői szerepre
4. Anyanyelv és kultúraközvetítés
5. Nevelés és informatika
6. Nevelés és társadalomtudomány
7. Nevelés és természettudomány
8. Nevelés és történettudomány
9. Testi nevelés


TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014
Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a
Dél-Dunántúl régióban

A konferencia munkanyelvei: magyar, angol.
Az előadások időtartama: 15 perc + 5 perc vita.


A konferencia megrendezését – beleértve a részvételi díjat – a „Pedagógusképzést segítő
hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban” című, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-
0014 azonosítójú projektből finanszírozzuk.


A konferencián előadóink konferenciacsomagot kapnak, amely tartalmazza a programfüzetet, illetve a
meghívást a frissítőkre és az ebédre.


A jelentkezés módjára vonatkozó tudnivalókat a későbbiekben a www.ke.hu és a
trainingandpractice.hu honlapon tesszük közzé.

Jelentkezési határidő: 2015. március 20.


Értesítés az absztrakt elfogadásáról: 2015. április 3.

Várjuk jelentkezésüket!


Dr. Podráczky Judit
dékán, a konferencia elnöke

 

A felhívás letölthető [.pdf]

2015. máj. 29.
Kaposvár

HuCER 2015

HuCER 2015
Hungarian Conference on Educational Research

Hungarian Conference on Educational Research Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, Sóstói út 31. B. 2015. május 28-29. A rendezvény szervezői: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (Hungarian Educational Research Association – HERA) Nyíregyházi Főiskola

Az esemény meghírdetése: 2015. február 25.
Az jelentkezés határideje:  2015. április 20.
Az esemény időpontja: 2015. május 28-29.

Letölthető dokumentum: [.pdf]

2015. máj. 28.
Nyíregyháza

Horizontok és Dialógusok

Horizontok és Dialógusok -- Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében.

Az esemény meghírdetése: 2015. január 27.
Az jelentkezés határideje: 2015. március 1. 23:59
Az esemény időpontja: 2015. május 6-9.

Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti Campus

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és az “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferencia megrendezését határozta el. Az intézethez és a doktori iskolához köthető hagyományos konferenciák programját időben és műfajokban összehangolja, lehetőséget adva a transzdiszciplináris összefüggések artikulációjának erősítésére. Tovább »»»

2015. máj. 6.
Pécs

Térátlépések

Konferenciafelhívás

Az esemény meghírdetése: 2015.február 25.
Az jelentkezés határideje: 2015. március 4.
Az esemény időpontja: 2015. március 25-26.

Térátlépések

A Pannon Egyetem MFTK Antropológia és Etika Tanszéke 2015. március 26-27-én Veszprémben konferenciát rendez, amelyre a kortárs kulturális antropológiai kutatások iránt érdeklődőket invitáljuk. Különösen a Kárpát-medencében munkálkodó szakemberek részvételére számítunk. A nemzetközi konferencia a „Magyar Napok 2015 – Nyugati Magyar Diaszpóra” című program része.

Konferenciánkon az elmúlt esztendőben a történeti antropológia alapvető témája, az emberi testről szóló felfogások bemutatásának teremtettünk alkalmat. Az idei évben az ember, illetve az emberi test cselekvési tereivel, e terek közötti átlépéssel, határátlépésekkel foglalkozó előadások számára biztosítunk fórumot. Alapvető kérdéseink, hogy miként teremthet kapcsolatot a térbe foglalt egyén a másikkal, ha az a vele azonos vagy tőle különböző térben helyezkedik el, milyen térátlépési technikákat alkalmaz, és ennek során milyen kérdései és problémamegoldásai adódnak. A kutatási eredményeket a klasszikus antropológiai műhelyektől, alkotóktól vagy a társtudományok művelőitől várjuk. Olyan elgondolások ismertetésére van mód, amelyek kapcsolódhatnak bármely, a témához kapcsolódó diszciplínához, legyen az művelődéstörténet, néprajz, irodalom, nyelvészet, filozófia, pszichológia, művészet-, vagy kommunikációtudomány, etológia, színháztudomány vagy építészet. A konferencia előadásaiból az Iskolakultúra című folyóirat 2015/7-8. száma közöl válogatást.

A konferencia munkanyelve angol és magyar. Az előadások időtartama 20 perc.

Kérjük, 2015. március 04-ig küldje el max. 300 szavas összefoglalóját nevével, intézményi hovatartozásával és egy kb. 100 szavas szakmai életrajzzal az etika@almos.uni-pannon.hu e-mail címre.A konferencián való részvételhez regisztráció szükséges (http://etikaweb.uni-pannon.hu/)A regisztrációs díj összege (amely tartalmazza a pénteki ebéd, valamint a konferencia-kiadvány árát): 7.000,- Ft + ÁFA = 8.890,- Ft. A regisztrációs díjat kérjük 2015. március 10-ig a Pannon Egyetem 10048005-01426696-00000000 bankszámlájára átutalni – a közlemény rovatban feltüntetve: „11546-069 Konferencia Térátlépesek”. A jelentkezés az átutalás után válik elfogadottá. A számlaigényt kérjük előre jelezni!

A konferencia helyszíne: Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Antropológia és Etika Tanszék, 8200 Veszprém, Vár utca 39.

Jelen felhívás sokszorosítható.

Szeretettel várjuk résztvevőinket!

Veszprém, 2015. február 24.
Szervezőbizottság
etika@almos.uni-pannon.hu

A felhívás és a jelentkezési lap letölthető: [pdf] [rtf]

2015. márc. 25.
Veszprém

Oldalak

Korábbi események