2021. április 22. csütörtök

A honlap a PTE BTK Neveléstudományi Intézet gondozásában működik.
Célja, hogy a pécsi, a regionális, az országos és nemzetközi pedagógusképzési törekvésekről tudósítson.

Támogatónk

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014
Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban

Események

Horizontok és Dialógusok II. Konferencia

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II.
KONFERENCIAFELHÍVÁS

Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet
és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében.

Pécs, 2016. május 4-6.
Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti Campus

A felhívás szövege: [.pdf]
Formai követelmények: [.pdf]
[ Programfüzet ]

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és az “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferenciáját második alkalommal rendezi meg. Az intézethez és a doktori iskolához köthető hagyományos konferenciák programját időben és műfajokban összehangolja, lehetőséget adva a transzdiszciplináris összefüggések artikulációjának erősítésére.

A konferencia vertikális fókuszait a hagyományos konferenciák kontextusai, narratív dimenziói határozzák meg:

 

VII. Iskola a társadalmi térben és időben (május 4.)

A neveléstudományi kutatások intenzív dialógust folytatnak kutatásuk tárgyával: alakítják, formálják a nevelés, oktatás világát, legyen szó jelen idejű jelenségek vizsgálatáról vagy történeti kutatásról. Szakmai hitvallásunk, hogy a nevelés világa a maga mindenkori jelenében sem zárvány, állandó kölcsönhatásban áll a társadalommal, s az oktatásnak folyamatosan reagálnia kell a gyorsan változó társadalmi kihívásokra. Konferenciánk célja az oktatás és társadalom komplex viszonyrendszerének mélyebb megismerése.

A konferencia lehetőséget kíván nyújtani a neveléstudományi kutatásokkal foglalkozó szakembereknek, PhD hallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására, megvitatására. A Doktori Iskola kutatási programjához illeszkedően felsőoktatást és közoktatást érintő vizsgálatok, nevelésszociológiai és romológiai kutatások, interdiszciplináris neveléstudományi kérdések, oktatástörténeti kutatások kerülhetnek bemutatásra a plenáris előadásokat követő szekcióüléseken.

Tervezett szekcióink:

 • Oktatástörténeti kutatások
 • Módszertani kutatások
 • Nevelésszociológiai kutatások
 • Felsőoktatást vizsgáló kutatások

 

IV. Autonómia és Felelősség - Tanulásközpontú pedagógia konferencia,
a pedagógusképzés reformjának folytatása (május 5.)

A konferencia alapvető küldetése, hogy lehetőséget adjon a pécsi, a regionális, s ehhez kapcsolódóan országos, nemzetközi neveléstudományi értékek, felismerések, pedagógiai modellek bemutatására, dialógusuk kialakítására.

A fókuszban a tanulásközpontú pedagógiai és neveléstudományi megközelítések állnak, különös hangsúllyal a pedagógusképzés reformjának folytatásán. Az előző konferenciákon kirajolódó aspektusok – diverzitás, dialógus, participáció, multiperspektivitás, szubszidiaritás, inkluzivitás – adják a keretét a tudományos együttgondolkodásnak. Az évről évre több résztvevőt vonzó konferencia hatására indult el az Autonómia és Felelősség neveléstudományi folyóirat, valamint az azonos elnevezésű tanulmánykötet-sorozat. A folyóirat a konferencia-sorozat révén kirajzolódó aspektusok követését teszi lehetővé a konferenciák alkalmai között, míg a tanulmánykötet-sorozatban válogatások olvashatók részint a konferencia-előadások anyagaiból, másrészt pécsi-regionális, meghívott országos, vagy nemzetközi műhelyek kapcsolódó anyagaiból.

Tervezett szekcióink:

 • Inklúzió a közoktatásban
 • Befogadó egyetem
 • Tanulási utak
 • Dialógus és identitás
 • Képzők képzés
 • Pedagógusképzés újabb aspektusai
 • Kompetencia alapú képzés-fejlesztés

 

V. Romológus Konferencia (május 6.)

A konferencia célcsoportja kettős. Egyrészt a pécsi egyetemen tanult, végzett romológus hallgatókat, szólítja meg, mutassák meg, merre tartanak, meddig jutottak saját szakmai területükön. Másrészt a romológia különböző területein alkotó, publikáló elismert szakembereket várjuk a rendezvényre, hogy az egyes szekciók munkájában kibontakozó párbeszéd lehetőségeit tovább gazdagítsuk. Egy-egy szekción belül – társadalomtudományok, nyelvészet, nevelésszociológia – a tudomány várának különböző szintjein dolgozó kutatók képviseltetik magukat a képzett és tudományosan minősített szakemberektől, PhD hallgatókon át egészen az egyetemi képzésben éppen tevékenyen tanuló diákokig. Ebben az évben a nemzetközi kitekintés, a nemzetközi kapcsolatok megjelenítése egy újabb fontos területe a konferenciának.

A konferenciák közötti kapcsolatot részben a fenti tematikus fókuszok, részben horizontális narratívák képviselik:

1. Kompetencia alapú pedagógusképzés intézményfejlesztési kontextusban

A kompetencia alapú pedagógusképzés modelljei, a tanulásközpontú megközelítések elméleti és gyakorlati területei mindig valamilyen intézményi, intézményfejlesztési kontextusban jelennek meg ezen a horizonton. Vagyis nem egyszerűen egy kompetencia alapú megközelítés, hanem annak szerves részeként annak intézményi kontextusa is a részét képezi ennek a horizontnak.

2. Inkluzivitás-interkulturalitás

Az inkluzív pedagógiai és társadalmi környezet ismérvei, tapasztalatai, eredményei állnak a középpontban, különös hangsúllyal az interkulturalitás, a diverzitás, a dialógus jelentőségére. Elengedhetetlen hangsúlyt képeznek azok a felismerések, útmutatások, amelyeket a romológia nyújthat számunkra ezen a területen.

3. Multiperspektivitás

Az eddigi eredményekre építve, hagyományainkból kiindulva fő törekvésünk az, hogy napjainkban forrás- és problémaközpontú, a tanári kompetenciák fejlesztéséhez hozzájáruló, térben és időben komparatív áttekintéseket nyújtó, a diakrón és szinkrón szempontokat együttesen érvényesítő, a hallgatók aktivitására, kutatásaira építő, a hazai és európai értékek mellett a nem nyugati kultúrákra is figyelmet fordító, új forráscsoportokat fókuszba állító, kutatás-módszertani értelemben is korszerű neveléstörténet és összehasonlító neveléstudomány művelése jelenjen meg a pedagógusképzésben. Jelentkezni lehet akár csak az egyik, akár mindhárom konferenciára!

A három nap - az előző években megszokott módon - továbbra is három külön konferenciának felel meg! Így valaki akár három konferencia hivatalos résztvevője is lehet a három nap alatt!

A konferenciára oktatók, kutatók és hallgatók mellett várjuk a közoktatásban dolgozó pedagógusokat is.

Részvételi formák:

 • előadás nélküli résztvevő
 • szekció előadás (15 perc előadás, 5 vita)
 • szimpózium előadás (50 perc előadás, 25 perc vita)
 • tudományos poszter előadás
 • Pecha-Kucha
 • Science slam

A konferencián való részvétel ingyenes!


Az előadóknak az alábbi címen elérhető jelentkezési lap kitöltésével és absztraktjuk feltöltésével szükséges regisztrálniuk https://goo.gl/ERmpeO. A jelentkezés határideje: 2016. március 15. 20.00 óra


A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címen várjuk: hdkonferencia2016@gmail.com

A konferencia elnöki bizottsága: Prof. Dr. Forray R. Katalin, Dr. habil. Orsós Anna, Dr. Arató Ferenc

A konferencia szervezőbizottsága: Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, Dr. habil. Varga Aranka, Márhoffer Nikolett, Pálmai Dóra, Szekeres Nikoletta, Szücs-Rusznak Karolina, Trendl Fanni, Vezdén Katalin

2016. máj. 4.
Pécs

Kötetbemutató

A Wlislocki Henrik Szakkollégium szeretettel meghívja Önt a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszék és a Wlislocki Henrik Szakkollégium együttműködésével megvalósult projekt kötetbemutatójára, melynek

időpontja: 2016. február 13. 15:00-17:00
helyszíne: OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Program:

Kerekasztal-beszélgetés a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék szakmai vezetésével a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban zajlott projekt forrásaiból megvalósult kiadványokról. A kiadványok tematikusan kerülnek bemutatásra a Szakkollégium hallgatói és a moderátor, Szücs-Rusznak Karolina beszélgetésében. A kerekasztal részvevői mind-mind kötődnek egy vagy több kötethez, így az ő szemükön, tapasztalataikon keresztül ismerhetjük meg a kiadványok tartalmát és jelentőségét. Részvevők: Laboda Lilla, Orsós János, Pápai Boglárka, Petrovics Dalma, Szederkényi Attila, Trendl Fanni. A beszélgetést felkért hozzászólók is színesítik.

A kiadványok a helyszínen megtekinthetők lesznek és lehetőséget biztosítunk a róluk való beszélgetésre informális keretek között.

A program teljesen nyilvános, mindenkit sok szeretettel várunk!

További információ: wlislocki.szakkollegium@gmail.com

Meghívó [.pdf]

2016. feb. 13.
OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Kvalitatív kutatóműhely

A Pécsi Tudományegyetem Kvalitatív kutatóműhelymunka-sorozatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem oktatói és hallgatói számára. A programsorozat a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 projekt keretében a BTK-TTK szakmai együttműködésével valósul meg a K/4-es Munkacsoport szervezésében. A műhelytalálkozók célja a tanári szakdolgozati portfóliók vizsgálata a tanári kompetenciafejlődés szempontjából. Tovább >>>

Az esemény meghírdetése: 2014. október 20. - 2015. május 9.
Az jelentkezés határideje: Folyamatos
Az esemény időpontja: 2014. október 20.

Letölthető dokumentum: [.pdf]

2015. okt. 20.
Pécs
Korábbi események

 

Autonómia és Felelősség - Neveléstudományi Folyóirat számai

Autonómia és Felelősség — Neveléstudományi Folyóirat
(2015-    )

Főszerkesztő: Arató Ferenc
Szerkesztőbizottság: Kéri Katalin, Varga Aranka, Dezső Renáta Anna, Arató Ferenc
Felelős Kiadó: Ambrusné, Dr. Kéri Katalin
 
2015. Pécs: Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet
 
Terv, tipográfia: Kiss Tibor Noé — Olvasószerkesztő: Márhoffer Nikolett — A szám lektora: Kozma Tamás
 
ISSN 2415-9484
 

Tartalomjegyzékek: MATARKA | Kötetek letöltése: 2015/1. | 2015/2. | 2015/3. | 2016/1. | 2016/2-3. | 2017/1-4. | 2018-2019/1-4.


 

MATARKA

  

Címlap

Impresszum

Tartalomjegyzék

Tanulmányok

Dialógus – Hont-Gáspár Anita – Rayman Julianna – Szefcsik Dóra Eperke: Hitek és tévhitek a pedagógiai munkában – Sztereotip gondolkodási stratégiák és ami mögöttük van (5-23)

Multiperspektíva – Ladnai Attiláné: A „Pozitív pedagógia” lehetséges útjai (25-47)

Diverzitás – Vida Gergő: A diagnózistól a fejlesztésig – tanulási hatékonyság és intelligencia (49-64)

Inklúzió – Tóthné Farkas Andrea: Kooperatív tanulásszervezési eljárások a két tanítási nyelvű oktatásban (65-82)

Inklúzió – Andl Helga – Trendl Fanni – Varga Aranka: Kooperatív gyakorlatok I. – Pedagógusok sajátélményen alapuló reflexiója a kooperatív tanulásszervezésről (83-95)

Műhely

Hegedüs András: A hálózatkutatás módszereinek alkalmazása a neveléstörténetben (97-105)

Napló – Deli Kitti: A kizárástól a kiválóságig: az inklúzió gyakorlati aspektusai és a pedagógus szerepköre az inkluzív oktatásban (107-110)

Abstracts (111-113)

Hátlap
MATARKA

  

Címlap

Impresszum

Tartalomjegyzék

Tanulmányok

MultiperspektívaArató Ferenc: Az értékes gyermek – az értékelés negyedik dimenziója – egy lehetséges fogalmi keretrendszer vázlata (5-29)

Inklúzió — Varga Aranka: esélyegyenlőségi dimenziók egy roma szakkollégiumban (31-54)

Dialógus — Vass Vilmos: A transzverzális kompetenciák tantervfejlesztési összefüggései (55-65)

Kompetencia — Demeter Gáborné: felemelhet vagy gúzsba köthet... – Az olvasási készség és a szövegértés fejlesztésének jelentősége és lehetőségei az általános iskolák felső tagozatától (67-79)

Diverzitás Vida Gergő: Befogadás vagy kirekesztés – intézményválasztási és változtatási stratégiák a sajátos nevelési igény tükrében (81-102)

Műhely

Bárdossy Ildikó: Produktív tanulás – interpretációk (103-109)

Híves Tamás: Korai iskolaelhagyás kontra reziliencia – széljegyezetek az Arany János Programok kutatásának margójára (111-124)

Fehérvári Anikó: tanulói elégettség az Arany János Programban (125-133)

Abstracts (135-138)

Hátlap
MATARKA

  

Címlap

Impresszum

Tartalomjegyzék

Tanulmányok

Dialógus — Bálint Ágnes: Tetten ért gondolatok – a gyerekszáj, az aranyköpés és az aforizma tanuláslélektani tükrében

Multiperspektíva — Vörös Katalin: Millenniumi hangulatban. Az ezredéves kiállítás és az iparoktatás

Diverzitás — Sándor-Schmidt Barbara: A diverzitás Perspektívája A spektrum szemléletmódban

Inklúzió — Vass Dorottea: Változott-e a mese és az olvasás iránti érdeklődés az utóbbi évszázad alatt?

Műhely

Fodor Bálint: Angol nyelvű szövegalkotás produktív, kooperatív tanulásszervezéssel a köznevelés különböző évfolyamain

Ács-Bíró Adrienn: Tanárképzős diákok otthona: a kalocsai Tanítók Háza

Boros Julianna: Inkluzív közösség az ezredforduló után – Amritások

Pete József: Helyzetjelentés a pedagógus életpályamodellről – alul-, felül- és oldalnézetben

Napló

Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvek világa – egy történeti tankönyvkutatás tapasztalatairól

Abstracts

Hátlap
MATARKA

  

Címlap

Impresszum

Előszó

Tartalomjegyzék

Tanulmányok

Inklúzió — Bárdossy Ildikó – Dezső Renáta Anna: A produktív tanulás időszerűsége Magyarországon

Diverzitás — Híves Tamás: Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és az integrációs Pedagógiai Rendszerben résztvevők statisztikai elemzése

Dialógus — Arató Ferenc: Mítoszok és félreértések a kooperatív tanulásszervezéssel kapcsolatban

Multiperspektíva — Drobina Ákos – Cselők Dorottya – Csóka E. Zora: Milyen mértékben teljesíthető egy játékalapú matematikai eszközkészlettel a kerettanterv?

Műhely

Varga Aranka: Tanárjelöltek Szakkollégiuma a Pécsi Tudományegyetemen

Napló

Fináncz Judit: A nevelésszociológia alapjai: aktuális kutatási területek és elméletek gyűjteménye – könyvismertetés

Sándor-Schmidt Barbara: Kézikönyv a többszörös intelligenciák elméletéhez és alkalmazásához

Szalacsi Alexandra: A netkultúra és az információs műveltség problémaköre

Vörös Katalin: Pedagógia – Oktatás – Történelem – Könyvtár. Ünnepi kötet F. Dárdai Ágnes tiszteletére

Abstracts

Hátlap
MATARKA

  

Címlap

Impresszum

Kirajzolódó horizontok – multiperspektivitás, inkluzivitás, diverzitás, dialógus

Tanulmányok

Multiperspektiva – Bálint Ágnes: A játéktól a struktúrákig – Dienes Zoltán sejtései nyomában

Inklúzió – Mrázik Julianna: Törekvés a minőségi intézményes nevelésre – az iPR alapú fejlesztések pedagógusképének néhány eleméről

Diverzitás – Vida Gergő: A tanulási zavarok hazai kategorizálásnak problémái

Dialógus – Cserné Dr. Adermann Gizella: Tanárok tanulása – formális és informális tanulás a tanárképzés fejlesztését szolgáló TÁMOP projektekben

Műhely

Fenyvesi Kristóf: Hidak a „STEM” és a művészet között: a világ legnagyobb matematikai-művészeti közössége, a Bridges Organization

Napló

Rayman Julianna: A Befogadó egyetem stratégiája: egy kutatói-fejlesztői munka az inkluzív kiválóság jegyében

Abstracts

Hátlap
MATARKA

  

Címlap

Impresszum

Előszó az Autonómia és felelősség folyóirat második számához

Tanulmányok

Multiperspektiva – Somogyvári Lajos: A kép-antropológia alapjai a neveléstudományban

Diverzitás – Sándor-Schmidt Barbara: Egy plurális intelligencia-koncepció és a montessori pedagógia komparatív megközelítése

Dialógus – Rayman Julianna: Diverzitás az iskolában – pedagógusok és iskolaigazgatók különböző szociokulturális hátterű tanulókról való gondolkodásának vizsgálata

Inklúzió – Nyitrai Ágnes: A bölcsődés gyermek és a mese

Műhely

Lázár Ildikó: Tegyünk mi is azért, hogy tanulni és tanítani jó legyen!

Sipos Margit Erika: Thomas Gordon vereségmentes konfliktuskezelési módszerének alkalmazása a gyakorlatban

Napló

Adorján Boglárka: Kultúrákon és kontinenseken átívelő gondolatcsere

Torgyik Judit: A pedagógus mint kulcsszereplő

Nyerges Katalin: A többszörös intelligenciák alkalmazási lehetőségei francia módra

Abstracts

Hátlap
MATARKA

  

Címlap

Impresszum

Útjára indul az Autonómia és Felelősség folyóirat

Tartalomjegyzék

Varga Aranka: Az inkluzivitás vizsgálati modellje

Kéri Katalin: Nőtörténeti és leánynevelés-történeti kurzusok és kutatások a PTE Bölcsészettudományi Karán (hazai kitekintéssel)

Dezső Renáta Anna: A diverzitás lehetséges elméleti keretei a neveléstudományokban

Arató Ferenc: Korlátozó attitűdök intézményvezetők körében

Tornai Katinka: „Gordonka”

Vida Gergő: A feminista pedagógia "gender" és "race" kérdései - egy könyvfejezet kapcsán

Bencéné Fekete Andrea: Élmény a tanulás a tanodában - de hogyan?

Pálmai Dóra - Uherkoich Orsolya: Hidak és párhuzamok a 175 éves közép-európai és magyarországi óvóképzés történetében – egy új kötetről

Abstracts

Hátlap