2019. augusztus 19. hétfő

A honlap a PTE BTK Neveléstudományi Intézet gondozásában működik.
Célja, hogy a pécsi, a regionális, az országos és nemzetközi pedagógusképzési törekvésekről tudósítson.

Támogatónk

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014
Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban

Események

Horizontok és Dialógusok II. Konferencia

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK II.
KONFERENCIAFELHÍVÁS

Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet
és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében.

Pécs, 2016. május 4-6.
Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti Campus

A felhívás szövege: [.pdf]
Formai követelmények: [.pdf]
[ Programfüzet ]

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és az “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferenciáját második alkalommal rendezi meg. Az intézethez és a doktori iskolához köthető hagyományos konferenciák programját időben és műfajokban összehangolja, lehetőséget adva a transzdiszciplináris összefüggések artikulációjának erősítésére.

A konferencia vertikális fókuszait a hagyományos konferenciák kontextusai, narratív dimenziói határozzák meg:

 

VII. Iskola a társadalmi térben és időben (május 4.)

A neveléstudományi kutatások intenzív dialógust folytatnak kutatásuk tárgyával: alakítják, formálják a nevelés, oktatás világát, legyen szó jelen idejű jelenségek vizsgálatáról vagy történeti kutatásról. Szakmai hitvallásunk, hogy a nevelés világa a maga mindenkori jelenében sem zárvány, állandó kölcsönhatásban áll a társadalommal, s az oktatásnak folyamatosan reagálnia kell a gyorsan változó társadalmi kihívásokra. Konferenciánk célja az oktatás és társadalom komplex viszonyrendszerének mélyebb megismerése.

A konferencia lehetőséget kíván nyújtani a neveléstudományi kutatásokkal foglalkozó szakembereknek, PhD hallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására, megvitatására. A Doktori Iskola kutatási programjához illeszkedően felsőoktatást és közoktatást érintő vizsgálatok, nevelésszociológiai és romológiai kutatások, interdiszciplináris neveléstudományi kérdések, oktatástörténeti kutatások kerülhetnek bemutatásra a plenáris előadásokat követő szekcióüléseken.

Tervezett szekcióink:

 • Oktatástörténeti kutatások
 • Módszertani kutatások
 • Nevelésszociológiai kutatások
 • Felsőoktatást vizsgáló kutatások

 

IV. Autonómia és Felelősség - Tanulásközpontú pedagógia konferencia,
a pedagógusképzés reformjának folytatása (május 5.)

A konferencia alapvető küldetése, hogy lehetőséget adjon a pécsi, a regionális, s ehhez kapcsolódóan országos, nemzetközi neveléstudományi értékek, felismerések, pedagógiai modellek bemutatására, dialógusuk kialakítására.

A fókuszban a tanulásközpontú pedagógiai és neveléstudományi megközelítések állnak, különös hangsúllyal a pedagógusképzés reformjának folytatásán. Az előző konferenciákon kirajolódó aspektusok – diverzitás, dialógus, participáció, multiperspektivitás, szubszidiaritás, inkluzivitás – adják a keretét a tudományos együttgondolkodásnak. Az évről évre több résztvevőt vonzó konferencia hatására indult el az Autonómia és Felelősség neveléstudományi folyóirat, valamint az azonos elnevezésű tanulmánykötet-sorozat. A folyóirat a konferencia-sorozat révén kirajzolódó aspektusok követését teszi lehetővé a konferenciák alkalmai között, míg a tanulmánykötet-sorozatban válogatások olvashatók részint a konferencia-előadások anyagaiból, másrészt pécsi-regionális, meghívott országos, vagy nemzetközi műhelyek kapcsolódó anyagaiból.

Tervezett szekcióink:

 • Inklúzió a közoktatásban
 • Befogadó egyetem
 • Tanulási utak
 • Dialógus és identitás
 • Képzők képzés
 • Pedagógusképzés újabb aspektusai
 • Kompetencia alapú képzés-fejlesztés

 

V. Romológus Konferencia (május 6.)

A konferencia célcsoportja kettős. Egyrészt a pécsi egyetemen tanult, végzett romológus hallgatókat, szólítja meg, mutassák meg, merre tartanak, meddig jutottak saját szakmai területükön. Másrészt a romológia különböző területein alkotó, publikáló elismert szakembereket várjuk a rendezvényre, hogy az egyes szekciók munkájában kibontakozó párbeszéd lehetőségeit tovább gazdagítsuk. Egy-egy szekción belül – társadalomtudományok, nyelvészet, nevelésszociológia – a tudomány várának különböző szintjein dolgozó kutatók képviseltetik magukat a képzett és tudományosan minősített szakemberektől, PhD hallgatókon át egészen az egyetemi képzésben éppen tevékenyen tanuló diákokig. Ebben az évben a nemzetközi kitekintés, a nemzetközi kapcsolatok megjelenítése egy újabb fontos területe a konferenciának.

A konferenciák közötti kapcsolatot részben a fenti tematikus fókuszok, részben horizontális narratívák képviselik:

1. Kompetencia alapú pedagógusképzés intézményfejlesztési kontextusban

A kompetencia alapú pedagógusképzés modelljei, a tanulásközpontú megközelítések elméleti és gyakorlati területei mindig valamilyen intézményi, intézményfejlesztési kontextusban jelennek meg ezen a horizonton. Vagyis nem egyszerűen egy kompetencia alapú megközelítés, hanem annak szerves részeként annak intézményi kontextusa is a részét képezi ennek a horizontnak.

2. Inkluzivitás-interkulturalitás

Az inkluzív pedagógiai és társadalmi környezet ismérvei, tapasztalatai, eredményei állnak a középpontban, különös hangsúllyal az interkulturalitás, a diverzitás, a dialógus jelentőségére. Elengedhetetlen hangsúlyt képeznek azok a felismerések, útmutatások, amelyeket a romológia nyújthat számunkra ezen a területen.

3. Multiperspektivitás

Az eddigi eredményekre építve, hagyományainkból kiindulva fő törekvésünk az, hogy napjainkban forrás- és problémaközpontú, a tanári kompetenciák fejlesztéséhez hozzájáruló, térben és időben komparatív áttekintéseket nyújtó, a diakrón és szinkrón szempontokat együttesen érvényesítő, a hallgatók aktivitására, kutatásaira építő, a hazai és európai értékek mellett a nem nyugati kultúrákra is figyelmet fordító, új forráscsoportokat fókuszba állító, kutatás-módszertani értelemben is korszerű neveléstörténet és összehasonlító neveléstudomány művelése jelenjen meg a pedagógusképzésben. Jelentkezni lehet akár csak az egyik, akár mindhárom konferenciára!

A három nap - az előző években megszokott módon - továbbra is három külön konferenciának felel meg! Így valaki akár három konferencia hivatalos résztvevője is lehet a három nap alatt!

A konferenciára oktatók, kutatók és hallgatók mellett várjuk a közoktatásban dolgozó pedagógusokat is.

Részvételi formák:

 • előadás nélküli résztvevő
 • szekció előadás (15 perc előadás, 5 vita)
 • szimpózium előadás (50 perc előadás, 25 perc vita)
 • tudományos poszter előadás
 • Pecha-Kucha
 • Science slam

A konferencián való részvétel ingyenes!


Az előadóknak az alábbi címen elérhető jelentkezési lap kitöltésével és absztraktjuk feltöltésével szükséges regisztrálniuk https://goo.gl/ERmpeO. A jelentkezés határideje: 2016. március 15. 20.00 óra


A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címen várjuk: hdkonferencia2016@gmail.com

A konferencia elnöki bizottsága: Prof. Dr. Forray R. Katalin, Dr. habil. Orsós Anna, Dr. Arató Ferenc

A konferencia szervezőbizottsága: Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, Dr. habil. Varga Aranka, Márhoffer Nikolett, Pálmai Dóra, Szekeres Nikoletta, Szücs-Rusznak Karolina, Trendl Fanni, Vezdén Katalin

2016. máj. 4.
Pécs

Kötetbemutató

A Wlislocki Henrik Szakkollégium szeretettel meghívja Önt a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszék és a Wlislocki Henrik Szakkollégium együttműködésével megvalósult projekt kötetbemutatójára, melynek

időpontja: 2016. február 13. 15:00-17:00
helyszíne: OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Program:

Kerekasztal-beszélgetés a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék szakmai vezetésével a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban zajlott projekt forrásaiból megvalósult kiadványokról. A kiadványok tematikusan kerülnek bemutatásra a Szakkollégium hallgatói és a moderátor, Szücs-Rusznak Karolina beszélgetésében. A kerekasztal részvevői mind-mind kötődnek egy vagy több kötethez, így az ő szemükön, tapasztalataikon keresztül ismerhetjük meg a kiadványok tartalmát és jelentőségét. Részvevők: Laboda Lilla, Orsós János, Pápai Boglárka, Petrovics Dalma, Szederkényi Attila, Trendl Fanni. A beszélgetést felkért hozzászólók is színesítik.

A kiadványok a helyszínen megtekinthetők lesznek és lehetőséget biztosítunk a róluk való beszélgetésre informális keretek között.

A program teljesen nyilvános, mindenkit sok szeretettel várunk!

További információ: wlislocki.szakkollegium@gmail.com

Meghívó [.pdf]

2016. feb. 13.
OFI Mintabolt - Molnár Ferenc terem (1085 Budapest, József krt. 63.)

Kvalitatív kutatóműhely

A Pécsi Tudományegyetem Kvalitatív kutatóműhelymunka-sorozatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem oktatói és hallgatói számára. A programsorozat a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 projekt keretében a BTK-TTK szakmai együttműködésével valósul meg a K/4-es Munkacsoport szervezésében. A műhelytalálkozók célja a tanári szakdolgozati portfóliók vizsgálata a tanári kompetenciafejlődés szempontjából. Tovább >>>

Az esemény meghírdetése: 2014. október 20. - 2015. május 9.
Az jelentkezés határideje: Folyamatos
Az esemény időpontja: 2014. október 20.

Letölthető dokumentum: [.pdf]

2015. okt. 20.
Pécs
Korábbi események

 

A pedagógusképzés reformjához kapcsolódó műhelyek

a TÁMOP-4.1.2.b.2-13/1-2013-2014 számú pályázati program támogatásával
a K/1, K/2 és K/3 alprogramok szervezésében

Azokat a műhelyeket soroljuk fel itt csupán, amelyek a pályázati program keretében, alapvetően a K1-es alprogram műhelyeivel összehangoltan működnek a három fenti alprogram keretén belül. Ezek közül három szervezésére, koordinálására – szakmódszertani műhelyek, tantárgy-pedagógiai műhelyek, valamint felsőoktatás-pedagógiai műhelyek -  egészen 2014. október 24-ig lehet jelentkeznie bármely oktatónak a PTE TTK-ról és BTK-ról.

 

K1 Vertikális Műhely

Fókuszban a horizontális szempontok érvényesítése a TTK-n és a BTK-n!

Ez a munkaszervezeti szempontból vertikális műhely azoknak a kiemelt horizontális szempontoknak a követésére és biztosítására hivatott, amelyeket a TÁMOP fejlesztés során  a Pécsi Tudományegyetem képzési programjaiban érvényesíteni törekszik, s amelyek kapcsolódnak a pedagógusképzés továbbfejlesztéséhez.

 1. A természettudományos tárgyak tanári és diszciplináris kurzusainak felsőoktatás-pedagógiai, illetve köznevelési-közoktatási változásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztésének horizontális szempontja. (Felelős: Dr. Erostyák János)
 2. A bölcsészet- és társadalomtudományi tárgyak tanári és diszciplináris kurzusainak felsőoktatás-pedagógiai, illetve köznevelési-közoktatási változásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztésének horizontális szempontja. (Felelős: Dr. Gerner Zsusza)
 3. Az interkulturális-inkluzív tanítás-tanulás, a romológiai narratíva által felvetett felsőoktatási és köznevelési-közoktatási pedagógiai kérdések horizontális szempontjai. (Felelős: Dr. Orsós Anna)
 4. A multiperspektivitás szakmai identitásképző szerepe a PTE pedagógusképzési programjaiban, a neveléstörténeti és összehasonlító neveléstudományi aspektusok horizontális szempontjai. (Dr. Kéri Katalin)
 5. A kompetencia alapú pedagógusképzés intézményfejlesztési kontextusban történő értelmezésének, fejlesztésének horizontális szempontja. (Dr. Arató Ferenc)

A műhely a különböző felsőoktatás-fejlesztési törekvések, készülő projekttermékek, képzési programokat tekinti át abból a szempontból, hogy a fenti horizontális szempontoknak megfelelnek-e.

 

K2 Modellfejlesztő műhely

Fókuszban a kompetencia alapú tanárképzés értékei a PTE-n!

A kompetencia alapú tanárképzés pécsi modelljének rögzítése, továbbfejlesztése a cél. A kompetencia alapú tanráképzés PTE-n megjelenő elemeit, értékeit gyűjti össze, illetve kijelöli a továbbfejlesztési irányokat. A kidolgozott helyi modell alapján a tanári kurzusokat, illetve a műhely tagjainak kapcsolódó diszciplináris kurzusait elemzik az összeállított modell szempontjából. A kurzusok kompetencia alapú gyakorlatának rögzítését, továbbfejlesztését végzik.

 

K1 Képzésfejlesztési műhelyek

Fókuszban a pedagógusképzési programelemek összehangolása!

K/2-es programelemhez kapcsolódó oktatói műhelyek: a tanárképzési programelemek, curriculumok és kurzusok elemzése és továbbfejlesztése. Ebben a műhelyben a K/2-ben kifejlesztett modell alapján vizsgáljuk a pécsi tanárképzési programok, programelemek állapotát. (Ehhez kapcsolódik szinergikusan a K/3-as programelem RADAR programja, külső szemként, külső támogató szolgáltatásként.) Megvalósuló műhelyek: NTI műhelyek (pedagógia-pszichológia kurzusok), szaktárgyi műhelyek (szakmódszertanos és diszciplináris oktatók közös műhelyei).

 

K2 Partnerintézményi pilotműhely

Fókuszban az egyéni gyakorlatot támogató folyamatok!

A kompetencia alapú tanárképzéshez kapcsolódva olyan intézményi repertoárok kialakítása, amelyek lefedik és gazdagítják az egyetemi képzési elemeket. Egy olyan kínálati repertoár fejlesztése a gyakorlati időszakokat tartva szem előtt (csoportos, egyéni), amely alapján a hallgatók egyéni fejlesztési igényeiket követve, megbízhatóan tudnak gyakorló intézményt választani maguknak. Egyéni összefüggő gyakorlat modellezése, hospitálási gyakorlatok modellezése.

 

K3 Partnerintézményekkel kapcsolatos elvárások

Fókuszban a partnerintézményekkel szemben megfogalmazódó elvárások!

A számos műhely célja, hogy a lehető legszélesebb horizonton, különböző aspektusokból gyűjtse össze azokat az feltételeket, intézményi gyakorlatokat, amelyek elvárandók a partnerintézményektől, mint a tanárképzés másik pillérétől. Javaslatcsomag összeállítása a partnerintézményi standardok kidolgozásához.

 

K1 Szakmódszertani műhelyek

Fókuszban az adott diszciplináris területek tanítása-tanulása a köznevelésben!

Ezek a műhelyek kifejezetten a szaktárgyi tanulás-tanítás területére koncentrálnak, diszciplináris és interdiszciplináris szerveződési formákban, szektorközi együttműködésre építve (oktatók, pedagógusok, hallgatók közös műhelyei). Konkrét, gyakorlati ismereteket, gyakorlati modelleket, elsajátítandó attitűdöket osztanak meg egymással a jelenlévők.

A műhelyek szervezőinek felelőssége kellő pedagógiai és neveléstudományi kompetenciával rendelkezni ahhoz, hogy olyan forrásokhoz juttassák a résztvevőket, amelyek segítenek ön-fejlesztésükben az adott tantárgyi terület tanulásának-tanításának területén.

A magyar, a történelem, a biológia, a földrajz tantárgy-területre már vannak jelentkező műhelyvezetők, hiszen az első nyilvános meghirdetése ennek a felhívásnak már júniusban lezajlott. Azonban ez nem jelenti azt, hogy mások ne jelentkezhetnének akár ugyanezekre a területekre!

További kiemelt területek a fentieken kívül: matematika, fizika, kémia, számítástechnika, idegen nyelvek, filozófia-esztétika.

A műhelyeken jó gyakorlatokat, hatékony és eredményes megközelítéseket, nélkülözhetetlen ismereti forrásokat osztanak meg egymással a résztvevők.

A műhelyek produktumai pedagógusok, hallgatók számára jól használható különböző segédletek: jó gyakorlat gyűjtemények, annotált bibliográfiák, felsőoktatás-pedagógiai, köznevelési-közoktatási jegyzetek.

A műhelyeket szervező oktatók 2X3 vagy 3X3 órás modulokban megtervezett műhelyötleteikkel jelentkezhetnek.

Így körülbelül 12-14 különböző műhely megtartására nyílik lehetőség.

 

K1 Tantárgy-pedagógiai műhelyek

Fókuszban a köznevelésnek nyújtott szolgáltatások - továbbképzések, tanulási segédletek, fejlesztő eszközök, online eszközök!

Ezeknek a műhelyeknek a célja, hogy egy-egy szaktárgyi területen olyan szolgáltatási elemeket azonosítson, vagy fejlesszen ki a két karon, amelyek a köznevelésben dolgozó pedagógusok számára közvetlenül, a gyakorlatban felhasználható ismereteket, gyakorlatokat, attitűdöket kínálnak.

Ezek lehetnek

 • tanítási-tanulási segédeszközök: módszertani jegyzetek, projekt-könyvek, munkafüzetek, online eszközök, innovatív fejlesztő eszközök stb.
 • konkrét szolgáltatási elemek: pl. mentorálási szolgáltatás alacsony kompetencia kimenettel rendelkező iskolák számára, vagy továbbképzés valamely innovatív eszközhöz vagy gyakorlati modellhez kapcsolódva stb.

 A műhelyek résztvevői (oktatók, pedagógusok, hallgatók) egy-egy szaktárgyi területen igyekeznek olyan tanulási segédleteket, fejlesztő eszközöket, elérhető tanulást segítő szolgáltatásokat kifejleszteni, elindítani, amelyek az adott szakterületen a köznevelési oktatás színvonalát, eredményességét, hatékonyságát, méltányosságát fejlesztik.

Ezeket hosszabban elhúzódó, amolyan start up műhelyekként szükséges megtervezni, vagyis a műhelybe bekapcsolódók ötleteinek, innovációinak, fejlesztéseinek a támogatása, pozicionálása, illetve a fejlesztési tervek, eredmények további forrásbiztosítása a cél (pl. standardizálás, vagy piacra jutás stb.).

Várjuk olyan műhelyvezetők jelentkezését, akik a tanulás-tanítás területén tapasztalattal rendelkeznek tanulási segédletek innovatív fejlesztésében, termékfejlesztésében, piacra vitelében. Várjuk olyan oktatók jelentkezését is, akik számos innovatív ötlettel rendelkeznek tanulási segédletek területén, s ezek továbbfejlesztésére, szakmai kontrolljára, illetve mások innovatív ötleteinek megismerésére szerveznének műhelyalkalmakat. Továbbá azokat is, akik gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne szélesebb körben hozzáférhetővé tenni az általuk fejlesztett innovatív, hatékony, eredményes, méltányos megoldásokat, modelleket.

2-4 műhely koordinálására van lehetőség a két karon.

 

K1 Felsőoktatás-pedagógiai műhely

Fókuszban az egyetemi oktatók képzési hatékonysága, eredményessége, méltányossága!

A tanári kurzusok mellett, a nem tanári kurzusok hatékonyságának, eredményességének és méltányosságának továbbfejlesztése a műhely-sorozat célja. Ezeken a műhelyeken a két kar oktatói közösen dolgozhatnának saját karaik képzési gyakorlatának továbbfejlesztésén, egy tudáspiaci szempontból vonzóbb értékmegjelenítésen.

Ennek érdekében az alábbi területeket szükséges érintenie a felsőoktatás pedagógiai műhelyeknek:

 1. Tudományosan igazolt, hatékonyságot, eredményességet és méltányosságot fejlesztő tanulásszervezési eljárások a felsőoktatásban. Együttműködésre épülő, produktív tanulást elősegítő eljárások.
 2. Kritikai gondolkodást fejlesztő, reflektív tanulást lehetővé tevő pedagógiai eljárások, megközelítések, gyakorlatok
 3. Elvárt tudományos attitűdök, képességek és ismeretek a felsőoktatásban
 4. Interdiszciplináris
 5. Portfólió alapú és autentikus mérés-értékelés jelentősége és lehetőségei a nem tanári diszciplináris kurzusokon
 6. Interdiszciplináris, transzdiszciplináris megközelítések jelentősége az oktatási minőség fejlesztésben
 7. Személyes és szociális, valamint karrierépítési kompetenciák fejlesztése a diszciplináris kurzusokon

A műhelyek célja, hogy egy olyan repertoárt mutasson be, tegyen hozzáférhetővé a felsőoktatásban dolgozó képzők számára, amely azonnal hozzáférhető, akár közvetlen gyakorlati segítséget ad  a felsőoktatás-pedagógiai gyakorlatban, a nem tanári végzettségű oktatók igényeit és szükségleteit is figyelembe véve. A műhelyek célja az egyetemi képzési színvonal emelése a képzés hatékonysága, eredményessége, és méltányossága szempontjából. A végcél pedig az Európai Felsőoktatási Térségben is vonzó, minőségi képzési kínálati repertoár kialakítása a tanárképzésben érintett két karon. 

A műhely kifejezetten egyes TTK-s vagy BTK-s diszciplináris képzési  területére koncentrál, diszciplináris és interdiszciplináris szerveződési formákban, szektorközi együttműködésre építve (különböző diszciplináris területen oktatók).

Várjuk olyan műhelyvezetők jelentkezését, akik tapasztaltak a felsőoktatás-pedagógiai módszertanokban, azok neveléstudományi hátterével, tudományosan igazolt eredményeivel is meg tudják ismertetni a műhelyen résztvevőket.

Egy 15 órás műhelyfoglalkozás-tervvel, illetve az ehhez kapcsolódó 15 órányi konzultációs tervvel lehet jelentkezni műhelyvezetőnek.

4-6 műhely szervezésére van lehetőség a két karon.

 

K1 Pilotképzések

Fókuszban az egyetemi képzési programok pedagógiai hatékonyságának, eredményességének, méltányosságának!

A fenti műhelyek tapasztalatai alapján egy négyfős fejlesztő csoport kifejleszt egy olyan képzési modellt, amely egy felsőoktatási képzési program elemzését, továbbfejlesztését segíti elő a pedagógiai-képzési minőség szempontjából. A kifejlesztett képzési programot két célcsoporttal együtt megvalósítják, s a tapasztalatokat beépítik a modellbe, továbbá megfogalmazzák a szolgáltatás végső leírását.

 

A kiszabott határidőig (2014. október 13.) sikeresen megtörténtek a jelentkezések a műhelyvezetői lehetőségekre. A felajánlott lehetőségeket 100%-ig igénybevették a PTE TTK és BTK oktatói. A kapcsolatfelvétel folyamatban minden egyes jelentkezővel.

A leendő műhelyvezetőknek 2014.október 24-ig szükséges elküldeniük előzetes műhelyterveiket, ötleteiket a K1 program Vertikális Csoportja számára.

A műhelyek programja vélhetően november végétől lesz elérhető!

Kérdéseikkel forduljanak a K1-es műhelyek általános koordinátorához: Dr. Arató Ferenchez (PTE BTK Neveléstudományi Intézet), a koopcsop@gmail.com e-mail címen,

Klikkeljen a képre a nagyításhoz!
A képet lementheti: [.pdf]

 

Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

Klikkeljen a képre a nagyításhoz!
A képet lementheti: [.pdf]